Gerechtelijke Reorganisatie - Doel

Hooddoel

De gerechtelijke reorganisatie is bedoeld voor ondernemingen die te kampen krijgen met tijdelijke moeilijkheden. De onderneming heeft eigenlijk nog voldoende opdrachten en kan nog verder werken. Ze zou terug uit de schulden kunnen geraken maar moet daarvoor een haalbaar afbetalingsplan krijgen. Dus een plan waarbij het bedrag dat moet terugbetaald worden, realistisch is voor de onderneming.

Bescherming

De procedure van gerechtelijke reorganisatie geeft een periode van opschorting van betaling, waardoor de schuldenaar een adempauze krijgt om zijn financiële problemen op te lossen.
De procedure gerechtelijke reorganisatie biedt heel wat wettelijke mogelijkheden voor de onderneming om uit de schulden te geraken. Je kan periode afbetalingsplannen krijgen tot maximum 5 jaar. Hoe langer de periode is waarin je kan afbetalen, hoe kleiner het bedrag dat je maandelijks moet afbetalen. Je kan ook vragen aan je schuldeisers om maar een deel van de schuld terug te betalen en niet het hele bedrag.

Startformaliteiten

Het is een gerechtelijke procedure, dat wil zeggen dat je een verzoekschrift bij de rechtbank moet indienen om er gebruik van te kunnen maken.
Je moet bepaalde stukken bijvoegen bij dat verzoekschrift. Die stukken moeten gemaakt worden door experts en die zijn niet gratis en er moet 1000€ rolrecht betaald worden.

De procedure gerechtelijk akkoord had voor 1 mei 2018 een andere naam: de wet continuïteit ondernemingen. Beter gekend als de WCO. De procedure die hieronder wordt beschreven geldt voor alle procedures die geopend worden na 1 mei 2018. Voor de lopende procedures, geopend voor 1 mei 2018, blijft de WCO van toepassing. Over de WCO vind je meer uitleg hier.

Subdoelen

Wanneer je gebruik wil maken van een gerechtelijke reorganisatie, kan je kiezen tussen volgende 3 doelstellingen:
1. Minnelijk akkoord: je overlegt met een aantal schuldeisers om tot een akkoord te komen. Je moet niet met al je schuldeisers een akkoord afsluiten. Wel met zeker 2 schuldeisers. Je kiest zelf met welke schuldeisers. Uiteraard heb je het akkoord van de schuldeiser waarmee je een afspraak wilt maken nodig.
2. Collectief akkoord: je stelt een reorganisatieplan voor aan alle schuldeisers. Als de meerderheid van jouw schuldeisers instemt, dan is het plan bindend voor iedereen die erin is opgenomen, dus dat wil zeggen dat degene die niet akkoord gingen, het plan toch moeten volgen. Na goedkeuring van het plan door de schuldeiser, moet het plan ook nog gehomologeerd worden door de rechtbank.
3. Overdracht onder gerechtelijk gezag: je wilt je onderneming of een deel ervan verkopen. De gerechtsmandataris zal deze taak op zich nemen. De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de schuldeisers.

De procedure gerechtelijke reorganisatie is samen met de faillissementsprocedure opgenomen in boek XX Wetboek Economisch Recht (afgekort WER).

terug naar overzicht

 

Vijf voor twaalf Menulink: