Fiscale bemiddeling werkt

Sedert 2010 is bij de belastingsdiensten een bemiddelingsdienst aan het werk gegaan. Dit is nodig omdat individuele ambtenaren grote macht hebben over jouw fiscale behandeling, en soms tekort schieten om belastingsplichtigen (jij dus) met de nodige zorgvuldigheid of dienstbaarheid te behandelen.

Je kan er terecht als je :

  1. je probleem voorgelegd hebt aan je controledienst of aan de ontvanger, maar daar niet geholpen bent
  2. over dat probleem nog geen zaak aangespannen hebt voor een rechtbank

Dit is dus een kosteloze tweede kans om bijvoorbeeld :

  1. toch een afbetalingsakkoord te bekomen als de ontvanger dit weigert
  2. het kadastraal inkomen van je eigendom opnieuw te laten bekijken als de dienst van het Kadaster niet meewerkt
  3. de aftrekbaarheid van bepaalde beroepskosten te bekomen als je controleur niet akkoord is

Je vindt de fiscale bemiddelingsdienst als volgt :

Dyzo heeft goede ervaringen met deze dienst en durft haar aanbevelen bij ondernemers in nood. Deze dienst kan natuurlijk niet alles oplossen, maar ze biedt vaak een waardevolle en kosteloze tweede kans op een oplossing waar dat op het lokale niveau niet lukt en de stap naar de rechtbank (nog) niet gezet is.

Klik op volgende link en download de brochure van de FOD financiën).

 

Terug naar hoofdartikel fiscaliteit.

Vijf voor twaalf Menulink: