Extra gezinsbijslag voor eenoudergezinnen

Vanaf 1/10/8 krijgen eenoudergezinnen extra gezinsbijslag : 44,46€ voor een eerste kind, 26,32 voor het tweede kind en 21,22€ vanaf het derde kind. Er geldt een inkomstenvoorwaarde van 2.060,91€/maand bruto voor werknemers en 1.648,73€/maand netto voor zelfstandigen. Dit is een verruiming van een maatregel die reeds sedert 1/5/7 bestaat, maar voorheen een lager bedrag opleverde en een lagere inkomstengrens hanteerde. De gezinsbijslag van oktober 2008 wordt betaald in november 2008.

Vijf voor twaalf Menulink: