Dienstencheques na bevalling - automatische toekenning

Zelfstandige moeders krijgen na hun bevalling 105 dienstenchecques van hun sociaal verzekeringsfonds. Daarmee kunnen ze huishoudelijke hulp in hun pas uitgebreide gezin betalen. Na een bevalling komt dat meestal goed van pas. 

De moeders die hier recht op hebben worden hiervan spontaan verwittigd. De kinderbijslagfondsen en de sociale verzekeringsfondsen maken gebruik van elkaars gegevens om dat mogelijk te maken. Die dienstencheques.zijn niet alleen gratis, deze moeders moeten ze niet meer aanvragen. 

Voorwaarden Let wel, wie de twee kwartalen voorafgaand aan de bevalling niet in orde is met de sociale zekerheidsbijdragen als zelfstandige krijgt die checques niet. Ook zelfstandigen in bijberoep hebben hier geen recht op. En voor alle duidelijkheid : de verse papa's krijgen dit niet. Krijgen ze iets anders, straks ?

Vijf voor twaalf Menulink: 
Preventie Menulink: