De gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever

Een schuldenaar die te lang wacht met het betalen van zijn rekeningen heeft kans om kennis te maken met een gerechtsdeurwaarder. Dat is een zelfstandige, maar tegelijk ook een overheidsmandataris. Ze maken het mogelijk dat rechterlijke beslissingen ook werkelijk uitgevoerd worden. Ze werken steeds in opdracht van iemand, namelijk de schuldeiser. Klassieke opdrachten van een gerechtsdeurwaarder zijn :

  • Een minnelijke invordering : de opdrachtgever schakelt een gerechtsdeurwaarder in om te laten voelen dat het menens is. Er is geen mogelijkheid om beslag te leggen.
  • Een betekening van een dagvaarding voor een rechtbank : je wordt uitgenodigd op een inleidende zitting van een rechtbank.
  • Een betekening van een vonnis/arrest : je wordt officieel op de hoogte gebracht van een vonnis waarin staat dat je iets moet doen of laten.
  • Gedwongen uitvoering met een dwangbevel : bepaalde schuldeisers (belastingen en sociale zekerheid) kunnen een niet betwiste vordering afdwingen door een deurwaarder met beslagbevoegdheid naar een schuldenaar te sturen.
  • De uitvoering van een vonnis : je wordt gedwongen tot betaling en als je niet betaalt kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen en de beslagen goederen verkopen ten voordele van de schuldeiser.

Je kan meer lezen over hun bevoegdheid en werkwijze, hun beroepsinstituut en de tuchtprocedure voor het geval deze functionarissen hun boekje te buiten gaan. Download hier een brochure met uitleg over gerechtsdeurwaarders. Onhou minstens dat een gerechtsdeurwaarder gewapend met een dwangbevel of met een uitvoerbare titel beslag kan leggen op je bezittingen als je niet betaalt. Soms kan je zelfs dan nog onderhandelen over een afbetaling, maar dat is dan wel een gunst gebaseerd op onderling vertrouwen, met een stevige stok achter de deur.

NIEUW Vanaf 1/1/2018 zou er een ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders komen. Die zou dus in principe in werking getreden zijn. Ben je hier al mee in contact gekomen, deel je ervaring dan met dyzo. Die zou zowel open staan voor schuldeisers als voor schuldenaars. Bij die ombudsdienst kun je  terecht met klachten over gerechtsdeurwaarders. De ombudsdienst probeert dan een oplossing te vinden binnen de grenzen van de wet en door overleg met de gerechtsdeurwaarder, zijn opdrachtgever en de schuldenaar. Er komen uit zo'n dienst ook rapporten met een overzicht van de behandelde klachten en wat de politiek of de gerechtsdeurwaardersorganisatie daaruit kan leren.

Vijf voor twaalf Menulink: