De gerechtsdeurwaarder en zijn opdrachtgever

Een schuldenaar die te lang wacht met het betalen van zijn rekeningen heeft kans om kennis te maken met een gerechtsdeurwaarder. Dat is een zelfstandige, maar tegelijk ook een overheidsmandataris. Ze maken het mogelijk dat rechterlijke beslissingen ook werkelijk uitgevoerd worden. Ze werken steeds in opdracht van iemand, namelijk de schuldeiser. Klassieke opdrachten van een gerechtsdeurwaarder zijn :

 • Een minnelijke invordering : de opdrachtgever schakelt een gerechtsdeurwaarder in om te laten voelen dat het menens is. Er is geen mogelijkheid om beslag te leggen.
 • Een betekening van een dagvaarding voor een rechtbank : je wordt uitgenodigd op een inleidende zitting van een rechtbank.
 • Een betekening van een vonnis/arrest : je wordt officieel op de hoogte gebracht van een vonnis waarin staat dat je iets moet doen of laten.
 • Gedwongen uitvoering met een dwangbevel : bepaalde schuldeisers (belastingen en sociale zekerheid) kunnen een niet betwiste vordering afdwingen door een deurwaarder met beslagbevoegdheid naar een schuldenaar te sturen.
 • Gedwongen uitvoering met een betalingsbevel : ondernemers kunnen andere ondernemers tot betaling van onbetwiste vorderingen dwingen.
 • De uitvoering van een vonnis : je wordt gedwongen tot betaling en als je niet betaalt kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen en de beslagen goederen verkopen ten voordele van de schuldeiser.

Je kan meer lezen over hun bevoegdheid en werkwijze, hun beroepsinstituut en de tuchtprocedure voor het geval deze functionarissen hun boekje te buiten gaan. Download hier een brochure met uitleg over gerechtsdeurwaarders. Onhou minstens dat een gerechtsdeurwaarder gewapend met een dwangbevel, betalingsbevel of met een uitvoerbare titel beslag kan leggen op je bezittingen als je niet betaalt. Soms kan je zelfs dan nog onderhandelen over een afbetaling, maar dat is dan wel een gunst gebaseerd op onderling vertrouwen, met een stevige stok achter de deur.

NIEUW Een ombudsdienst voor gerechtsdeurwaarders is sedert september 2018 in werking. Meer info op : www.ombudsgdw.be

 1. Voor wie en wat ? Dergelijke ombudsdienst staat open voor schuldeisers EN voor schuldenaars. Je kan er terecht met vragen en klachten over de werkwijze van jouw gerechtsdeurwaarder.
 2. Voorwaarde : Wie vragen heeft over een gerechtsdeurwaarder, moet zich eerst richten tot de gerechtsdeurwaarder in kwestie. Gebeurt dat niet, dan is de klacht bij de Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders niet ontvankelijk. De ombudsdienst zal de klacht dan niet behandelen. Is die voorwaarde vervuld, dan zal de ombudsman proberen om via bemiddeling tot een oplossing te komen. Lees meer over andere voorwaarden zoals bekendmaken van naam van de klager en van de deurwaarder, niet beledigend zijn, binnen het jaar reageren enzovoort.
 3. Hoe ? Een dossier indienen kan eenvoudig :
  1. per brief naar Ombudsman Gerechtsdeurwaarders Henri Jasparlaan 93 te1060 Brussel, België
  2. e-mail naar info@ombudsgdw.be
  3. online op het webformulier https://www.ombudsgdw.be/meld-uw-probleem .
 4. Meer info : www.ombudsgdw.be. De behandeling van het dossier is gratis en wordt binnen de 90 dagen afgerond op voorwaarde dat het ontvankelijk en volledig is. Je kan telefonisch inlichtingen inwinnen, maar je kan je klacht niet telefonisch indienen. Het telefoonummer is 02/533.07.57 (09u00-12u00, uitgezonderd op woensdag). Je komt terecht bij de juridische dienst van de Nationale Kamer die je helpt met algemene vragen naar informatie en je doorschakelt naar de ombudsman indien nodig.
 5. Onafhankelijk De ombudsman is zelf geen gerechtsdeurwaarder maar Arnoudt De Vidts, die eerder beslagrechter was en veel ervaring heeft in de minnelijke regeling van geschillen in het beslagrecht en familierecht. De benoeming van een ere-rechter zorgt voor onpartijdigheid.
 6. Ook structurele verbeteringen Er komen uit zo'n dienst ook rapporten met een overzicht van de behandelde klachten en wat de politiek of de gerechtsdeurwaardersorganisatie daaruit kan leren.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij de ombudsman kan helpen

 1. Samenloop van vorderingen. Als 1 gerechtsdeurwaarder beslag legt bij een schuldenaar waar meer dan 1 schuldeiser een uitvoerbare titel tegen heeft, dan moet de beslagleggende gerechtsdeurwaarder een verdelingsstaat opmaken. Dat kost tijd en geld en zorgt voor frustratie bij schuldenaar en schuldeisers.
 2. De kosten die een gerechtsdeurwaarder aanrekend zijn veelvormig en hebben namen die enkel gekend zijn bij gespecialiseerde juristen. Hier is een eenvoudige uitleg zeer welkom.
 3. Heel vaak kan een schuldeiser niet alles wat de deurwaarder eist in één betaling regelen. Er is nood aan een afbetaling in meerdere termijnen, meestal maandelijks. Een akkoord over de hoogte van de maandelijkse afbetalingen, of over de duur van de afbetaling is niet makkelijk. Daarbij kan de ombudsdienst bemiddelen.

Klachten over de werking van sommige gerechtsdeurwaarders

Dyzo verneemt regelmatig klachten over gerechtsdeurwaarders die wettelijk beschermde goederen of bedragen in beslag nemen, eerdere afspraken negeren of eenzijdig wijzigen, geen rekening houden met werkelijke afbetalingscapaciteit en kosten veroorzaken die vermijdbaar zijn. Een oorspronkelijke vordering van 125€ kan zo oplopen tot 890€. Een bewaking van de manier waarop sommige gerechtsdeurwaarders werken lijkt dus noodzakelijk. De ombudsdienst kan duidelijk maken waar de grens van de wettelijkheid ligt. Soms overschrijdt een gerechtsdeurwaarder die grens. Dat is dan geen werk meer voor de ombudsdienst, maar wel voor de nationale of de arrondissementele kamer, een tuchtorgaan dat straffen kan opleggen aan gerechtsdeurwaarders die hun boekje te buiten gaan. Juristen spreken over de disciplinaire of tuchtrechtelijke bevoegdheid die voorbehouden is aan deze kamers. Lees meer : Klachten over je gerechtsdeurwaarder.

Statistiek

Op 11/1/19 gaf de ombudsman toelichting aan de medewerkers van Dyzo vzw en enkele andere belangstellenden. Toen bleek dat hij op 4 maanden tijd 100 dossiers te behandelen kreeg.

Vijf voor twaalf Menulink: