CORONAMAATREGELEN VLAAMSE OVERHEID EN FEDERAAL

FEDERALE MAATREGELEN

 

FEDERALE MAATREGELEN CORONA

 

Telewerk is verplicht
Kappers mogen terug aan de slag
Overige niet medische contactberoepen blijven voorlopig dicht (wellicht tot 1 maart), alsook horeca waar hotels mogen open blijven mits maaltijden op de kamer te laten nuttigen.
Pretparken, evenementen en cultuur blijven eveneens op slot.

 • Corona overbruggingsrecht :

 

° Dubbel overbruggingsrecht :

 

Oktober – November - december

 

 • Verplicht gesloten
 • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting en zelf ook gesloten
 • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
 • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
 • Periode oktober – november – december

Januari

 • Verplicht gesloten (minder dan 15 dagen gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
 • Afhankelijke sector die activiteit volledig heeft stopgezet
 • Toegestaan : take away en Click and collect
 • Ook starters : hier geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

 

Februari en maart

 

 • Verplicht gesloten sector (minder dan 15 gesloten = halve uitkering) – kan ¼ uitkering zijn indien reeds gehalveerd omwille van categorie
 • Niet toegestaan : take away en click and collect
 • Ook starters : geen voorwaarden verzekeringsplicht of betaling bijdragen

 

° Enkel overbruggingsrecht :

 • 60% afhankelijk van een sector met verplichte sluiting, maar zelf niet gesloten
 • Relance uitkering als heropstart aangevraagd
 • Sociale bijdragen verschuldigd zijn in België
 • Zelfstandige in hoofdberoep of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage hoofdberoep
 • Periode oktober – november – december

Januari – maart

 • 40% omzetverlies maand voorafgaand in maand waarvoor je steun aanvraagt (vergelijking inkomsten 2019)
 • Korte onderbreking : isolatie of zorg voor kind
  • Quarantaine :
   • Minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen
   • Attest nodig op eigen naam of gezinslid
  • Zorg voor kind :
   • 7 kalenderdagen binnen 1 kalendermaand (niet noodzakelijk opeenvolgend)
   • Kind minder dan 18 jaar
    • In quarantaine
    • Gesloten school of crèche (attest nodig)
  • Niet gerechtigd indien :
   • Thuiswerk mogelijk
   • Na reis na rode zone
  • Vergoeding : pro rata aantal dagen zonder activiteit per 7 dagen

 

 • Minimum 4 kwartalen van laatste 16 kwartalen vereffend (bij starters 2 kwartalen)
 • Geen andere uitkering overbruggingsrecht zelfde periode ontvangen

 

° aanvraag indienen via sociaal verzekeringsfonds

 • Uiterlijk eind 2e kwartaal volgend op kwartaal waarin de maand van uitkering ligt

° tarieven :

 • Dubbel recht : 2.583,38 euro zonder gezinslast, 3.228,20 euro met gezinslast
 • Enkel recht : 1.291,69 euro zonder gezinslast, 1.614,10 euro met gezinslast
 • Gedeeltelijke uitkering (de helft) in geval van zelfstandige in bijberoep met berekening bijdragen op een referte inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993, 77 euro

° combinatie met klassiek overbruggingsrecht is mogelijk. Termijnen corona overbruggingsrecht worden niet in mindering gebracht van maximum termijn klassiek overbruggingsrecht

Cumul met volgende uitkeringen kan mits naleving cumulplafond :

 

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Invaliditeitsuitkering
 • moederschapsuitkering

 

 

 • Corona heropstart (relance uitkering) :

° Voorwaarden :

 • Sociale bijdragen verschuldigd in België
 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Of ander statuut met bijdragen minstens gelijk aan minimumbijdrage in hoofdberoep
 • 1 volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 03.05.2020 of langer
 • Activiteit mag hervat worden
 • Aan te tonen omzetverlies van minimum 10% met referentieperiode zelfde kwartaal 2019

 

° Tarieven :

 • 1.291,69 euro zonder gezinslast
 • 1.614,10 euro met gezinslast

° Combinatie met :

 • Niet toegelaten :
  • Corona overbruggingsrecht
  • Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • Tijdelijke ouderschapsverlof
 • Wel toegelaten :
  • Tijdelijke werkloosheid

° Termijnen aanvraag :

 • maand Juni tot 31.12.2020
 • periode juli – september tot 31.03.2021
 • periode oktober – december tot 30.06.2021
 •  
 • Fod Financiën – steunmaatregelen - fiscus :

° Voorwaarden :

 •  in bezit ondernemingsnummer
 • Hinder aantonen
 • Geen structurele betaalmoeilijkheden voor de crisis
 • Niet voor schulden ingevolge fraude
 • Tijdige indiening aangiftes

 

° Aard maatregelen :

 • Bekomen afbetalingsplan
 • Kwijtschelding nalatigheidsintresten
 • Kwijtschelding boetes wegens niet betaling

° Intrekking maatregel :

                                ° niet naleven afbetalingsplan zonder dienst invordering te contacteren

                                ° openen collectieve insolventieprocedure

 •  rsz bijdragen :
  • Vrijstelling en uitstel

° Aanvraag :

 • sociaal verzekeringsfonds
 • uitstel bijdragen volledig 2020
 • uitstel regularisatiebijdragen 2018 vervallen in 2020
 • Kwijtschelding verhogingen
 • Vermindering inkomsten lager dan wettelijke drempel

° Voorwaarden :

 • Bijdragen nog niet betaald

° geen aanmaningen of dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

°                           Derde kwartaal 2020 - aangekondigd Compensatiepremie :

                                ° Voorwaarden

 • Verplicht gesloten
 • Minimum 1 aangegeven werknemer in DmfA aangifte
 • Of minimum 1 werknemer open in Dimona

° Tarief

 • Bedrag netto patronale basisbijdragen

° Online zal kunnen geraadpleegd worden of U in aanmerking komt

° RSZ zal de premie berekenen en storten

Meer details zullen verstrekt worden na bevestiging van de goedkeuring van deze compensatiepremie

 

 • Tijdelijke werkloosheid :

° Blijft mogelijk

° Werkgever dient documenten in te vullen

° Werknemer kan aanvraag indienen

Voor een integraal en gedetailleerd overzicht van alle maatregelen kan U terecht op :

https://www.liantis.be/nl/ontdek-welke-corona-steunmaatregelen-er-zijn-voor-jou

               

VLAANDEREN

- Steunmaatregelen 

- Winwin lening

- handelshuurovereenkomst

         

Steunmaatregelen :

https://mcusercontent.com/7980a74d360de85b660287796/images/9a6223b1-6da0-4294-8c3e-61047bd923b8.jpg

Dit zijn de meest recente, nieuwe steunmaatregelen:

Zaak is gevestigd in Vlaanderen en:

 Periode 1 - in de periode augustus/september
 forse omzetdaling wegens coronamaatregelen :
Vlaams Beschermingsmechanisme - AANVRAAGPROCEDURE AFGELOPEN!

 

in de periode 1 oktober - 15 november of 19 oktober - 15 november
forse omzetdaling of verplichte sluiting wegens coronamaatregelen:
Vlaams Beschermingsmechanisme - periode 2

 

in de periode 15 november - 31 december
forse omzetdaling of verplichte sluiting wegens coronamaatregelen:
Vlaams Beschermingsmechanisme - periode 3

 

Periode 2 :

Voor wie?

De horecazaken, niet-essentiële winkels en andere ondernemingen die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen.
Alle bedrijven die een substantieel omzetverlies kennen van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
Horecaondernemers die in 2019 al méér dan 50% van hun omzet uit afhaalmaaltijden haalden, moeten wel een omzetverlies van min. 60% aantonen.

De premie wordt toegekend op ondernemingsniveau (en niet op vestigingsniveau)

Wie valt uit de boot?
Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening

holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen

ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen

ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of Vlaams Beschermingsmechanisme

Voorwaarden :

Onderneming moet actief zijn voor 01/10/2020 en je exploitatiezetel ligt in Vlaanderen

Onderneming moet verplicht gesloten blijven omwille van de verplichte coronamaatregelen OF je hebt een omzetdaling van min. 60% (excl. btw) ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Periodes :

1 oktober tot en met 15 november 2020

Of 19 oktober tot en met 15 november 2020

Hoeveel krijg je :

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.

Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Er is een minimaal steunbedrag van €1000 over de periode van 1 oktober tot 15 november en van €600 voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020. .

De maximale steun bedraagt:
Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
€11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
€22.500 voor ondernemingen met 10-49 werknemers of meer
€60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 15 november 2020 én voor cafés en restaurants:
€7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
€15.000 voor ondernemingen met 10-49 werknemers
€40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer;

OPMERKING: de bedragen voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten worden pro rata berekend voor de periodes in kwestie.

Hoe en wanneer aanvragen?

voor de periode 1 oktober – 15 november => Aanvraag vanaf 16 november

OF voor de periode 19 oktober - 15 november => Aanvraag vanaf 16 november

De aanvraag kan via de site van VLAIO : https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme/wie-heeft-recht-op-het-nieuw-vlaams

Belangrijke opmerkingen :

Heb je een café of restaurant, dan volstaat het dat je opnieuw verplicht moet sluiten in de periode van 19 oktober 2020 tot 15 november 2020 om een steun van 10% te krijgen op de omzet exclusief btw (gerealiseerd in de periode van 19 oktober 2019 tot 15 november 2019). Je krijgt dus steun voor deze 4 weken, dus met een maximum van 7.500 euro (als je minder dan 10 werknemers hebt) of 15.000 euro (als je meer dan 10 werknemers hebt. Je kan er in dat geval ook voor kiezen om een omzetverlies van 60% op 6 weken aan te tonen om op die manier 10% van je omzet tussen 1 oktober en 15 november te krijgen (in dat laatste geval moet je dan wel een omzetdaling kunnen aantonen).

Ook wanneer je overschakelt naar afhaalmaaltijden, krijg je automatisch deze steun. Belangrijke uitzondering: horecazaken die in dezelfde periode vorig jaar (oktober-november 2019) méér dan 50% van hun omzet uit afhaalgerechten haalden, vallen niet onder deze automatische toekenning, en moeten dus wél 60% omzetverlies aantonen.

Periode 3 :

Voor wie ?

handelszaken die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020 (ben je moeten sluiten vanaf 2 november, dan kan je pro rata ook de premie aanvragen voor deze periode via het Vlaams Beschermingsmechanisme - deel 2)

ondernemers met een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2019 (telkens exclusief btw).

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

de steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in de periode van 16 november 2019 tot 31 december 2019 en bedraagt.

10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent

5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent

Ben je verplicht om te sluiten binnen de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2019 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.

 

Ben je een toeleverancier van verplicht gesloten sector(en), dan kan je een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van je klanten. Je moet in die periode dan wel een omzetdaling van minstens  60% aantonen.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 1000 euro over de periode van 16 november tot 31 december.

Concreet betekent dit als je de steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 2019 lager ligt dan 1000 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 1000 euro op maandbasis.

Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode van 16 november tot 31 december 2020.

De steun bedraagt in de periode van 16 november tot 31 december 2020 maximaal:

11.250 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

22.500 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

60.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.

Je moet opgestart zijn voor 1 oktober 2020 en een actieve exploitatiezetel hebben in Vlaanderen voor 1 oktober 2020.

Bied je in hoofdzaak maaltijden aan en ben je verplicht een witte kassa te gebruiken, dan wordt de steun beperkt tot 2250 euro indien je niet over een geregistreerd kassasysteem beschikt.

Hoe en wanneer aanvragen?

De premie kan aangevraagd worden via de website van VLAIO.

 

Win-Win lening

Uitbreiding sinds oktober 2020.

Vrienden en familie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen een win-winlening verstrekken. Ze krijgen daarvoor in ruil een jaarlijks voordeel via de belastingbrief van 2,5% op het openstaande kapitaal. De ondernemer kan op die manier via een achtergestelde lening extra kapitaal verwerven. Maar een aantal huidige voorwaarden voor de win-winlening zijn, zeker in crisistijden, minder aantrekkelijk. Het totaal aan te trekken bedrag is soms te laag en de looptijd is vaak te lang of net te kort. Daarom wordt de win-winlening nu aangepast.

Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.

De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van 50.000 euro per kredietgever wordt opgetrokken tot 75.000 euro, het maximum van 200.000 euro per onderneming wordt opgetrokken tot 300.000 euro.
Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een win-winlening te verstrekken.

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet en minimum de helft van die rentevoet (1,75% voor 2020).

Leningen die aflopen in 2020 zullen ook nog vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo zullen ondernemingen de terugbetaling meer kunnen spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.

Alles over de uitbreiding van de win-winlening en de aanvraag : https://www.pmvz.eu/winwinlening.

Vlaamse waarborg verhoogd : als de kredietnemer niet kan terugbetalen in geval van faillissement bijvoorbeeld, is er in de plaats van 30% nu tijdelijk 40% overheidswaarborg. Dat geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten tot en met 31 december 2021 voor de gehele looptijd. Daarna is er een overheidswaarborg van 30%.

 

Handelshuurovereenkomst Vlaamse regering :

 

Tussen huurder en verhuurder kan een overeenkomst afgesloten worden houdende een kwijtschelding huur van (minimum) 1 maand huur, de Vlaamse regering ( via PMV/z-Leningen) is dan bereid een lening toe te kennen van 2 maand huur die onmiddellijk en rechtstreeks aan de verhuurder wordt uitbetaald.

De huurder dient binnen de 24 maand na toekenning terug te betalen aanvangend 6 maand na de toekenning. Er dient dus over een periode van 18 maand terugbetaald te worden. De rente bedraagt 2% op jaarbasis.

Als basis voor een handelshuurlening dient de huurder een vrijwillige overeenkomst te sluiten met de verhuurder die gebaseerd is op het opschorten van de verplichting voor de huurder tot betaling van de handelshuur voor 3 of 4 maanden,

Er is een modelovereenkomst voorhanden.  De aanvraag zal online dienen te gebeuren : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening/hoe-vraag-je-de-handelshuurlening-aan tot 1 maar 2021. De aanvraag dient door de verhuurder bevestigd te zijn voor 4 maart 2021.

VLAIO onderzoekt de aanvraag en toetst af of voldaan is aan de voorwaarden opgelegd door de regelgeving. Indien je aanvraag ontvankelijk is, stuurt VLAIO je gegevens door naar  PMV/z-Leningen voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Deze beslissing zal VLAIO per e-mail meedelen aan zowel de huurder als de verhuurder.

Volgende stukken / informatie dienen overgemaakt :

 • Originele huurovereenkomst + registratiegegevens

 • Gegevens huurder en verhuurder

 • Maanden waarvoor regeling wordt gevraagd

Wie komt in aanmerking ?

 • Zelfstandig natuurlijk persoon hoofdberoep of bijberoep die bijdragen als hoofdberoep betaalt

 • Vennootschap met minimum 1 werkend vennoot, hetzij 1 voltijds ingeschreven equivalent

 • Vereniging met economische activiteit met minimum 1 voltijds ingeschreven equivalent

De exploitatie waarvoor de maatregel gevraagd wordt, dient gelegen te zijn in het Vlaams gewest.

 

Voorwaarden :

 

 • De bedrijven die in aanmerking kwamen voor een hinderpremie : verplicht geheel of gedeeltelijk gesloten en feitelijke exploitatie.
  (Voor horeca volstaat de gedwongen sluiting van de verbruikszaal – afhaaldienst en/of andere activiteiten vormen geen hinderpaal).

 • Daarnaast komen sedert 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de eventsector in aanmerking voor de handelshuurlening. zijnde de sectoren opgenomen op deze lijst : https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033113&param=inhoud&AID=1278684

   

 • Het gehuurde pand moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

 • De onderneming staat actief in KBO

 • Geregistreerd handelshuurcontract

 • Geen huurachterstallen op 15 maart 2020

 • Vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder

 • Aanvragen voor meerdere panden zijn mogelijk, doch ze dienen in 1 aanvraag verwerkt te worden (maximum bedrag lening voor alle panden samen bedraagt 35.000 euro

Betalingsuitstel onroerende voorheffing 2020

Rechtspersonen mogen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020 uitzonderlijk betalen tegen uiterlijk 30 april 2021, ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat. Er zullen geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald. Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn.

Voor de aanslagbiljetten onroerende voorheffing aanslagjaar 2020 die betrekking hebben op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden door eenmanszaken dient het uitstel aangevraagd te worden. Er dienen geen bewijzen van financiële problemen voorgelegd te worden bij het aanvragen van een afbetalingsplan met 30 april 2021 als uiterste betaaldatum.

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

       

                 

   

   

  Vijf voor twaalf Menulink: 
  Gewicht: 
  0