Combinatie werkoosheid en zelfstandige

Af en toe bereikt dyzo een vraag die verband houdt op de combinatie van werkloosheidsuitkeringen met een beroepsactiviteit als zelfstandige. Zie hierover de infobladen van de RVA.

Het zal heel moeilijk zijn om werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen als je nog mandataris bent van een vennootschap. Vennootschapsmandatarissen worden steeds vermoed zelfstandige te zijn (dit vermoeden is weerlegbaar). Als zelfstandige dienen zij zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moeten ze sociale zekerheidsbijdragen betalen.

Een mandataris kan ook niet zomaar ontslag nemen uit de vennootschap. Hij mag de vennootschap niet onbestuurbaar achterlaten en moet dus aanblijven als mandataris tot de Algemene Vergadering in zijn opvolging voorziet. Blijft hij niet tot er opvolging is, dan kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Vijf voor twaalf Menulink: