Betaal minder sociale bijdragen door de ‘gelijkstelling met bijberoep

 Wat?
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om gevoelig minder sociale bijdragen te betalen als er aan twee voorwaarden is voldaan:
(1) het inkomen op jaarbasis moet onder een bepaalde grens blijven
(2) ze moeten behoren tot één van de volgende 3 categorieën:
- gehuwd zijn met iemand die zelfstandige in hoofdberoep is (minstens deeltijds werknemer/minstens deeltijds ambtenaar) of een vervangingsinkomen (pensioen, werkloosheidsuitkering,…) geniet.
- student zijn
- een overlevingspensioen genieten
 
Indien je aan de 2 voorwaarden voldoet, betaal je minder sociale bijdragen maar heb je toch recht op gezondheidszorgen en gezinsbijslag. Je beschikt immers over afgeleide sociale rechten door je echtgenoot/ouders/overleden echtgenoot (de drie respectievelijke categorieën).
 
Dit systeem kan belangrijk zijn voor zelfstandigen met achterstallige sociale bijdragen. De ‘gelijkstelling met bijberoep’ kan immers niet alleen voor de toekomst maar ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd in 2 gevallen:
(1)    indien men nog voorlopige bijdragen betaalt (gedurende de eerste drie jaren) die nog niet zijn herzien.
(2)    Indien men definitieve bijdragen verschuldigd is (na drie volledige jaren) voor het deel dat niet (volledig) werd betaald.
 
Hoe?
 
De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds. Je kan het aanvraagformulier met de post of per fax opsturen, een aangetekende brief is niet nodig.
 
Dit systeem heeft belangrijke nadelen :
Een periode onder ‘gelijkstelling met bijberoep’ levert je geen pensioenrechten of recht op ziekte-uitkeringen op ! Dit systeem kan niet met terugwerkende kracht ingetrokken worden, behalve in situaties van voorlopige of onbetaalde bijdragen. Dit is dus maar een noodoplossing, te overwegen door gezonde personen en gedurende een korte periode. Vooral de gelijkstelling voor gehuwden levert een ernstig gevaar op sociale uitsluiting op, gezien de huwelijken gemiddeld niet lang meer standhouden en je in dit systeem afhankelijk bent van je huwelijkspartner zowel voor je inkomen als voor je sociale rechten.
Vijf voor twaalf Menulink: