Bestrijding energiearmoede : nieuw vanaf 1/7/2009

Persmededeling van de Vlaamse Regering vrijdag 30 januari 2009

 
Op voorstel van Vlaams minister Hilde CREVITS heeft de Vlaamse Regering vandaag het ontwerpbesluit goedgekeurd betreffende maatregelen ter bestrijding van energiearmoede. Dit ontwerp moet ertoe bijdragen dat mensen die in armoede leven, niet meer om reden van armoede worden afgesloten van aardgas of elektriciteit. Dit ontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
Volgende vijf speerpunten treden vanaf 1 juli 2009 in werking.
  • De opzegtermijn wordt verdubbeld. De minimale termijn die een leverancier moet respecteren als hij het leveringscontract opzegt, wordt verlengd van één naar twee maanden. De verlenging moet klanten meer tijd geven om voor het einde van de opzegtermijn een nieuwe leverancier te vinden, zodanig dat zij kunnen blijven genieten van de voordelen van de vrije markt.
  • Aardgasbudgetmeter wordt ingevoerd. Sinds kort is er ook voor aardgas een budgetmeter op de markt, die aan alle veiligheidsvereisten voldoet. Vanaf 1 juli 2009 kunnen er aardgasbudgetmeters wordt geplaatst.
  • Budgetmeterfaciliteiten worden gebruiksvriendelijker. Om de verplaatsingen die een klant moet maken om zijn budgetmeter op te laden tot een minimum te beperken, zal niet alleen in iedere gemeente waar een budgetmeter actief is, minstens één oplaadpunt operationeel zijn, maar zal de minister het aantal oplaadpunten uitbreiden op basis van de reële behoeften. Verder moeten aan de klanten ook verschillende betaalmogelijkheden worden aangeboden, bijvoorbeeld cash, elektronisch, langs de post of via een telefooncel. En de minister kan de netbeheerders zelfs het aanbieden van bepaalde betaalmogelijkheden opleggen.
  • Procedures voor af- en heraansluiting worden vastgelegd. Het ontwerp zorgt er voor dat armoede geen reden meer kan zijn om gezinnen af te sluiten. Het decreet van 2007 heeft het recht op een ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas uitdrukkelijk opgenomen als openbaredienstverplichting. De netbeheerder zal enkel kunnen overgaan tot afsluiting van de energietoevoer of tot het indienen van een verzoek tot afsluiting bij de Lokale Adviescommissie na het volgen van strikte procedures. Ook bij het heraansluiten van de energietoevoer dienen strenge regels te worden gevolgd, zodat een heraansluiting binnen de kortst mogelijk termijn kan gebeuren.
  • Beschermde afnemers worden gelijkgeschakeld met afnemers die recht hebben op sociale maximumprijs. Door automatische toekenning van de sociale maximumprijs zullen meer afnemers genieten van de voordelen. Momenteel weten veel afnemers niet dat ze onder het statuut van beschermde afnemer vallen. Bij automatisering moeten afnemers geen attesten meer opvragen en moeten leveranciers en netbeheerders geen attesten meer verwerken. Het betekent dus een aanzienlijke daling van administratieve lasten en kosten.
Met deze ingrepen wenst Vlaams minister Hilde Crevits verder te zorgen voor een doeltreffende bescherming van mensen die in armoede leven. Want energie is een basisrecht.
Vijf voor twaalf Menulink: