Beschermd tegen afsluiten drinkwater

Het afsluiten van het drinkwater is een groot probleem voor het gezin en het bedrijf van een ondernemer in moeilijkheden.

Procedure  Gezinnen kunnen enkel nog voor bepaalde redenen (volksgezondheid, fraude, klaarblijkelijke onwil van de klant) zonder water gezet worden. Eerst moet de Lokale Adviescommissie (LAC) of een toezichthoudende ambtenaar de toelating geven tot afsluiten.

De watermaatschappijen moeten vanaf het bericht dat er mag worden afgesloten nog zes weken moeten wachten voor de effectieve afsluiting. Die periode geeft jou als verbruiker de kans om nog een regeling uit te werken met de watermaatschappij.
 
Beschermde klant Sociaal kwetsbare groepen krijgen daar bovenop een betere bescherming. Beschermde klanten krijgen daardoor bijkomende rechten, waaronder
  • een gratis waterscan;
  • vrijstelling van de vaste vergoeding voor drinkwater;
  • de mogelijkheid tot een maandelijkse betaling
  • de opmaak van een betalingsplan op maat;
  • de kwijtschelding van kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven en de kwijtschelding.
Leefloners, bejaarden met een minimuminkomen en gehandicapten krijgen het statuut ‘beschermde klant".
 
Dyzo stelt vast dat er niets speciaal voor ondernemers in moeilijkheden voorzien is. De watervoorziening voor je gezin is beschermd, die voor je zaak niet. Heb je hier ervaring mee ? Mail ons op info@dyzo.be . Jouw ervaring kan het verschil maken voor lotgenoten.
Vijf voor twaalf Menulink: