Als je pensioen te laag is, helpt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) soms

Probleem
 
Het pensioen voor zelfstandigen is laag. Indien je tengevolge van een faillissement of andere moeilijkheden niet in staat bent geweest om je sociale zekerheidsbijdragen te voldoen, dan zal dit gevolgen hebben voor je pensioenbedrag. Het pensioen zal nog minder bedragen en zal waarschijnlijk ontoereikend zijn om rond te komen.
 
Oplossing
 
De wetgever heeft gelukkig een vangnet voorzien, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een soort leefloon voor gepensioneerden. Je kan de IGO bekomen van zodra je 65 bent.
 
Je kan de IGO zelf aanvragen bij de gemeente of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Van zodra je in België een pensioenaanvraag doet, wordt ook automatisch onderzocht of je in aanmerking komt voor een IGO. De IGO wordt maar toegekend na onderzoek van alle pensioenen (rustpensioen, overlevingspensioen,…) én van de bestaansmiddelen! Het volstaat niet dat je wettelijk pensioen laag is, je vermogen moet ook onder een bepaald minimum liggen.
Voor verdere details omtrent de voorwaarden van de IGO, kan je terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen (Gratis telefoonnrummer 1765 of www.rvponp.fgov.be).
 
Het maximumbedrag dat aan IGO kan worden uitgekeerd is van toepassing wanneer je dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere personen. Het verhoogd maximumbedrag is van toepassing wanneer je niet dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met één of meerdere personen.
 
Wanneer je een IGO verkrijgt is het niet zo dat je automatisch het maximumbedrag zal ontvangen. Afhankelijk van je bestaansmiddelen en/of uitkeringen kan een lager bedrag aan IGO worden toegekend.
 
Het maximaal toekenbare bedrag vind je bij de rvp.
Vijf voor twaalf Menulink: