Als gerechtsdeurwaarders bij jou aanbellen

Schuldeisers willen niet wachten op hun geld.

Ze schakelen vaak gerechtsdeurwaarders in om je te dwingen tot betalen. Ieder bezoek van zo’n deurwaarder brengt extra kosten mee. Dyzo kent ondernemers die al zeer veel betaalden aan deurwaarders, en die tot hun verbijstering de vordering van de schuldeiser niet zagen dalen, omdat de deurwaarder zijn vergoeding eerst afneemt.

(Het is in geval van een gerechtelijke invordering niet verstandig om te betalen aan de schuldeiser zelf (dus aan de leverancier of de overheid), omdat de deurwaarder dan zijn mogelijkheid tot opeisen van een geldsom blijft houden en de betaling ook afdwingt zolang de opdrachtgevende schuldeiser geen opdracht geeft om daarmee te stoppen ).

Vooraleer een gerechtsdeurwaarder bij jou komt aankloppen, moet hij/zij in een centraal register van beslagen nakijken hoeveel andere deurwaarders er nog vorderingen hebben lopen op het bedrijf. Door een vordering te betalen, heb je nog niet veel bereikt: de andere vorderingen blijven je bedrijf en je gezin blokkeren.

Beheer je betalingen zorgvuldig :

  1. Vraag bij iedere vordering een overzicht van betalingen en controleer of dit klopt.
  2. Betaal niet cash, want dat maakt je kwetsbaar voor een kwaadwillige of slordige invorderaar die later beweert dat je niet betaald hebt. Gebruik je bankrekening Je hebt altijd bewijzen nodig.
  3. Eis van iedere betaling in cash onmiddellijk een betalingsbewijs. Stuur dat bewijs (per e-mail, post of fax) naar de schuldeiser en de deurwaarder. Zo ziet de schuldeiser dat je inspanningen doet.
  4. Als je bewijzen van vorige betalingen tekort hebt, kan je de deurwaarder gratis een afrekening vragen. Hij / zij stuurt je dit op en zo kan je bewijzen dat het betaald is. Je steekt best de afrekening tussen je facturen om te bewaren.

Wat kan de rechtbank voor jou doen ?

Als je gedagvaard wordt voor de rechtbank, dan MOET je daar naartoe gaan en als het jouw beurt is, een haalbare regeling voorstellen. Als je niet verschijnt, word je veroordeeld tot betaling (zelfs als je dit niet kan). Meestal krijgt de schuldeiser door het vonnis dat je veroordeelt tot betaling, ook de macht om beslag te leggen op je goederen. Er zijn twee soorten beslag. Door bewarend beslag mag je die goederen niet meer verkopen of weggeven. Uitvoerend beslag houdt in dat je spullen opgeladen en verkocht worden.

Je kan op de rechtbank altijd een haalbaar afbetalingsplan voorstellen en zo nog hogere juridische kosten stoppen. Rechters zijn in regel begripvoller in de aanpak van het probleem. Je krijgt altijd kansen om de zaak op te lossen.

Wie kan waar terecht ?

  • Ben je ondernemer in Vlaanderen, dan is Dyzo vzw er voor jou. Als je echt niet kan betalen, neem je best contact met Dyzo vzw, onze ondersteuning is gratis. Aanmelden kan via het gratis nummer 080011106. Dyzo hielp al 10.000 bedrijven in Vlaanderen. Je bent dus geen uitzondering. Dyzo kijkt zowel naar jou als naar je bedrijf. We zetten daarbij een menselijke, een economische en een juridische bril op.
  • Ben je een Vlaamse boer of tuinder, dan moet je aankloppen bij  vzw Boeren op een Kruispunt. Deze vzw levert daarnaast ook een uitgebreide psycho-sociale steun.
  • Ben je geen ondernemer, dan vraag je best juridische ondersteuning in het sociaal huis van jouw gemeente.
Vijf voor twaalf Menulink: