Allerlei tips

Tips voor bestuurders in het coronatijdperk

Door de maatregelen omwille van coronavirus, is de liquiditeitspositie van heel wat ondernemingen in het gedrang.

De zwarte lijst van de banken

Als je je schulden niet meer kunt betalen, kan je op een zwarte lijst belanden. Een zwarte of een negatieve lijst is een databank waar gegevens over wanbetalers worden bijgehouden. Meer en meer wanbetalers belanden hierop zonder het te weten.

De wederbeleggingsvergoeding wordt ook door de Rechtbanken ingeperkt

Sinds de wet van 21 december 2013 (die op 10/01/2014 van kracht werd) trachten de banken via 2 spitsvondigheden die wet te omzeilen.

Zoek je de goedkoopste elektriciteit ?

Webtool voor zelfstandigen en KMO's op 5/2/9 online UNIZO bepleit uitbreiding kostprijssimulator naar aardgas Vanaf 5 februari 2009 kunnen zelfstandigen en KMO's met elektrische laagspanning beroep doen op de leveranciersvergelijking van de Vlaamse reguleringsinstantie VREG.

Besparen op uitgaven voor geneesmiddelen

Geneesmiddelen bestaan in België in twee versies. Er zijn geneesmiddelen waarvan het actieve bestanddeel beschermd is tegen namaak, en er zijn er waarvan die bescherming intussen verstreken is.

Pagina's