Achterstallige sociale bijdragen

Zelfstandigen in financiële moeilijkheden kunnen vaak hun sociale bijdragen niet (tijdig) betalen. Maar dat heeft zware gevolgen. Vooreerst dreigt men zijn sociale rechten (ziekteverzekering,…) te verliezen Maar er is bovendien het gevaar van een financieel sneeuwbaleffect: wanneer de sociale bijdragen niet tijdig zijn betaald (ook al is het maar één dag na het kwartaal) of onvolledig zijn betaald (ook al is het één euro te weinig), is het sociaal verzekeringsfonds wettelijk verplicht verhogingen aan te rekenen. Het gaat om een verhoging van 3% op het negatieve saldo van de niet (tijdig) of onvolledig betaalde sociale bijdragen. Op 1 januari wordt bovendien een eenmalige bijkomende verhoging van 7% aangerekend op het bedrag dat het voorgaande jaar voor het eerst aangerekend werd en onbetaald bleef.
 
Als de sociale bijdragen gedurende een zekere tijd niet betaald worden, dikt de schuld dus sterk aan. Wat kan je eigenlijk doen wanneer je achterstallige sociale bijdragen hebt bij je sociaal verzekeringsfonds?
 
Het is vooreerst belangrijk snel contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds om te zien wat de mogelijkheden zijn. Sociale verzekeringsfondsen zijn immers wettelijk verplicht om de sociale bijdragen te innen, desnoods langs de gerechtelijke weg. Wacht dus niet tot de gerechtsdeurwaarder langskomt, maar neem tijdig contact op met je sociaal verzekeringsfonds. Hieronder geven we een kort overzicht van de mogelijkheden die het sociaal verzekeringsfonds kan voorstellen of wat je daar kunt vragen.

Je krijgt telkens uitleg over wat het is, hoe het werkt en wat de beperkingen zijn,  als je klikt op voorgaande links.

Vijf voor twaalf Menulink: