Achterstallige BTW : hoe aanpakken ?

De bevoegde ontvanger van je belastingskantoor kun je om uitstel van de betaling van je BTW verzoeken. Het is van groot belang die vraag grondig te motiveren, en daar de nodige bewijsstukken aan toe te voegen. In essentie moet je uitleggen waarom je nu niet kunt betalen en straks wel. Je legt daarbij best een afbetalingsplan voor. Als deze ambtenaar zijn akkoord hiermee bevestigt, houd je je best strikt aan die termijnen, want je kan maar eenmaal beroep doen op iemands vertrouwen. Die ambtenaar beschikt overigens over een arsenaal dwangmiddelen die niet te onderschatten zijn.

De ontvanger beoordeelt je motivatie op zijn geloofwaardigheid en je afbetalingsplan op zijn haalbaarheid. In het kader van het federale relanceplan werden de ontvangers verzocht om de aanvragen van bedrijven in financiële moeilijkheden met de nodige flexibiliteit te beoordelen.

Als je een neen krijgt als antwoord, is een persoonlijk gesprek soms nog nuttig. Je kan een aantal zaken toelichten, je kan behartigenswaardiger overkomen als je de moeite doet om naar de ontvanger toe te gaan, je kan mits hier en daar wat bijsturingen, toch extra betaaltijd krijgen.

Vind je dat je vraag zonder redelijke uitleg afgewezen wordt, dan kan je hogerop. De fiscale bemiddelingsdienst van de federale overheidsdienst financiën zal dan als bemiddelaar in je dossier optreden. De eindbeslissing blijft wel bij de ontvanger van je kantoor liggen, je hebt er dus belang bij daar geen potten te breken.

Komt het tot een faillissement, en je zaak werkt heeft een vennootschapschapsstuctuur, dan heeft de ontvanger de mogelijkheid om de schulden van je vennootschap bij de aandeelhouders en de bestuurders te gaan halen als er meer dan twee kwartalen BTW achterstallig zijn. Dit verhoogt het belang dat je hebt bij een tijdige betaling, en als dat niet gaat, bij een goede relatie met de ontvanger.

 

Terug naar hoofdartikel fiscaliteit.

Vijf voor twaalf Menulink: