Aanduiding van een begunstigde bij overlijden in een levensverzekering - wetswijziging 5/3/2014

Veel ondernemers sloten een levensverzekering af met dekking bij overlijden. Ze rekenen erop dat de verzekerde waarborgen hun naasten zullen beschermen na overlijden van de ondernemer. Tegenslag komt helaas in veel verschillende gedaanten. Door een wetswijziging is het voor polissen van voor 5/3/2012 nodig even op te letten om die bescherming sluitend te maken.

Probleem : Bij het afsluiten van een overlijdensdekking moet je aanduiden wie na jouw dood het verzekerd kapitaal moet krijgen. Een van de vakjes waaruit je kan kiezen heet “de wettelijke erfgenamen”. Die formule wordt later overgenomen in je polis. Door een wetswijziging wordt het overlijdenskapitaal in zo'n geval voortaan toegevoegd aan de erfenis. Daar is dat bedrag vatbaar voor beslag.

Oplossing : Je kan dat beslag na jouw overlijden vermijden. Je moet dan wel bij leven de begunstigingsclausule in je levensverzekeringspolis anders laten opmaken. Laat in de plaats van "de wettelijke erfgenamen" de naam (of de namen) noteren van de personen waarvan jij vindt dat ze het verzekerd kapiltaal bij overlijden moeten krijgen. Die krijgt/krijgen de centen dan rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappij in plaats van via de notaris. Het overlijdenskapitaal blijft dan buiten bereik van belagleggers.

Hoe ? Je moet contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij of één en ander bij testament regelen.

Verdeling van de erfenis. De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor de manier waarop je verzekerd kapitaal onder de wettelijke erfgenamen wordt verdeeld. Je notaris informeert je over de te volgen weg.

Vijf voor twaalf Menulink: