Stopzettingsuitkering van je sociaal verzekeringsfonds

Wie zijn zaak moet stoppen kan onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op een uitkering van de sociale zekerheid als zelfstandige. Sedert 18/1/2016 heet dit het overbruggingsrecht, maar velen gebruiken nog de oude naam namelijk ("de faillissementsverzekering"). Er zijn 4 situaties waarin je in aanmerking komt voor dit recht :

  1. Een faillissement van je zaak.
  2. Collectieve schuldenregeling (komt vooral voor bij vrije beroepen) voorafgaand aan een stopzetting als zelfstandige
  3. Natuurramp, Brand of andere oorzaken van Vernieling van je zaak die verdere uitbating onmogelijk maken. Of Een beroepsallergie die het onmogelijk maakt dat je in je eigen zaak verder productief kunt zijn. Het moet een ernstig medisch probleem zijn dat je niet volledig werkonbekwaam maakt, want wie volledig werkonbekwaam is kan al sedert 1971 aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsvergoeding van het ziekenfonds.
  4. Sedert 1/1/2017 is ook een stopzetting om puur economische redenen (gebrek aan winst, onoverkomelijke schulden) voorzien. De nieuwe regels zijn ingepast als een 4e pijler van het al bestaande overbruggingsrecht.

Voor de overige voorwaarden, de aanvraagprocedure en de bedragen lees je best de pagina's met uitleg over het overbruggingsrecht elders op onze site.

Wacht niet met aanvragen, wel is het wachten op een beslissing (en dus op je geld) Weet alvast dat achterstallige sociale bijdragen dit recht niet in de weg staan en dat je dit per aangetekend brief moet aanvragen bij je eigen sociaal verzekeringsfonds.

Misschien naar het OCMW ? Je merkt dus dat je niet in alle omstandigheden kunt terugvallen op een vervangingsinkomen in de sociale zekerheid. In uitzonderlijke gevallen kun je aanspraak maken op een leefloon, ook al ben je nog bezig als zelfstandige, of is je zaak nog niet officieel stopgezet. Je kan hiervoor bij je OCMW terecht. Weet dat je daar ook een voorschot kunt krijgen op uitkeringen die veel tijd vragen om in orde te komen.

Vijf voor twaalf Menulink: