Stimuleren van samenwerkingen met stakeholders

Tal van professionelen hebben wel contact met ondernemers in moeilijkheden, maar kunnen (bijvoorbeeld om deontologische redenen) zelf geen hulp verlenen. Dyzo nodigt hen actief uit ondernemers in nood naar Dyzo te verwijzen en maakt hen dat gemakkelijk door het ontwikkelen van professioneel publiciteitsmateriaal en huidige site.
Dyzo werkt structureel samen met tientallen OCMW's, Senior consultants Vlaanderen, de vereniging van Vlaamse boekhandelaars... deze opsomming is niet volledig. Bedoeling is een groeiende capaciteit uit te bouwen waardoor ondernemers in moeilijkheden maximaal kans maken op een professionele hulp in hun eigen omgeving.