Stimuleren en opvolgen van wetenschappelijk onderzoek

De concrete behoeften van Vlaamse ondernemers in nood worden nog te weinig wetenschappelijk in kaart gebracht. Dit contrasteert met de situatie in onze buurlanden en met tal van andere doelgroepen die met maatschappelijke uitsluiting bedreigd zijn. Deze situatie bemoeilijkt het ontwikkelen van een passende dienstverlening en het verbeteren van het wetgevend instrumentarium. Is het gebrek aan onderzoek een oorzaak van de geringe maatschappelijke zichtbaarheid van de problematiek van ondernemers en het nog te smalle draagvlak voor remediëring, of juist een gevolg ervan ? Wat er ook van zij, Dyzo reikt de hand aan onderzoekers die zich in de problematiek van het ondernemerschap willen verdiepen. Ze kunnen beschikken over onze expertise, geanonimiseerde dossiers en op Dyzo rekenen voor het verspreiden van hun vragenlijsten over ons doelpubliek.