Overslaan en naar de inhoud gaan
Dynamiseren van zelfstandige ondernemers

Sociale zekerheid

Categorie:

Ziekte uitkering

 1. recht op ziekte uitkering

  Sinds 1 juli 2019 heb je als ondernemer recht op een uitkering vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. De periode van 8 dagen begint te lopen vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift ondertekent.
  Bent u ondernemer en arbeidsongeschikt erkend? Dan is er  mogelijk recht op een uitkering. Het ziekenfonds stelt ze volgens bepaalde regels vast en betaalt ze uit.

  Sociale bijdragen : het ziekenfonds kan maar een uitkering toekennen als de sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschiktheid ‘in regel’ zijn. Dit betekent ofwel dat de betrokken bijdragen betaald zijn (inclusief eventuele verhogingen wegens laattijdige betaling), ofwel dat de betrokken bijdragen niet verschuldigd zijn en er een ‘gelijkstelling’ van toepassing is (bv. vrijstelling toegekend door het RSVZ, vrijstelling na bevalling, gelijkstelling in het kader van mantelzorg). Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid begint in de tweede of derde maand van een kwartaal, dan moet ook de bijdrage van dat kwartaal in orde zijn.

  -          Vaststelling tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’)

  Tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid is er een forfaitaire uitkering. Het bedrag van die uitkering hangt af van de  gezinssituatie . Er zijn forfaits:

  •voor wie gezinslast heeft

  •voor wie alleenstaande is

  •voor wie samenwoont.

  -          Vaststelling na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

  Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid is er opnieuw een forfaitaire uitkering afhankelijk van de gezinssituatie.