Sensibiliseren van het grote publiek

Een deel van de sociale uitsluiting die ondernemers in nood treft is ingegeven doordat ondernemend je brood verdienen slechts voor 1 op de 10 actieven dagelijkse realiteit is. Onwetendheid is een vruchtbare bodem voor het ontstaan van tal van mythes en misverstanden waardoor ondernemers in een ongunstig daglicht staan. Als dat ondernemen dan nog niet wil lukken staan er teveel stuurlui aan de wal die het allemaal zagen aankomen, of die het ondernemen op zich afwijzen, wat niet bijster opbeurend is voor wie in de economische klappen deelt. Dyzo werkt samen met de media die bereid zijn een positief beeld op te hangen van ondernemerschap in het algemeen en van ondernemers met overmatige schulden in het bijzonder. Vooral het onderscheid tussen menselijke en morele kwaliteit van de ondernemer en het falen van zijn economisch project zijn speerpunten van het mediatieke streven van Dyzo. Omwille van de herkenbaarheid voor de hele bevolking is het noodzakelijk ondernemers in nood aan het woord te laten. Dit doet Dyzo met de nodige omzichtigheid. Mediapartners die op zoek zijn naar goedkope sensatie vangen bij ons bot.