Schuldkwijtschelding moet je vragen

De nieuwe faillissementswet maakt het mogelijk dat een schuldenaar binnen 1 jaar bevrijd wordt van al zijn schulden. Nieuw is dat je die kwijtschelding echt wel moet VRAGEN. Dyzo zag al vonnissen waarbij een schuldkwijtschelding geweigerd werd simpelweg omdat er geen kwijtschelding GEVRAAGD werd. Dus, als je persoonlijk failliet verklaard werd na 1/5/2018, zorg voor een tijdige aanvraag van je kwijtschelding.

Tijdig aanvragen betekent : binnen de 3 maand na publicatie van het vonnis opening faillissement van de natuurlijke persoon. Lees meer over schuldkwijtschelding bij faling.