Wil je getuigen over je eigen situatie ?

Er is behoorlijk wat belangstelling van de media voor de risico's van het ondernemen. Het ene medium heeft wat meer aandacht voor de statistische kant van de zaak, het andere belicht vooral de ervaring van de moeilijkheden en de weerslag ervan op het gezin. Praktisch elke journalist wil ook een interview met iemand die het zelf heeft meegemaakt. Omdat Dyzo vaak naar getuigen gevraagd wordt over de menselijke problematiek die gepaard gaat met het teloorgaan van een zakelijk project, is volgende werkwijze ontstaan.

  1. Dyzo filtert de aanvragen op hun respect voor ondernemers in moeilijkheden.
  2. Sedert halfweg 2017 geeft Dyzo geen namen meer door aan journalisten, onderzoekers of studenten. Dit voornamelijk omdat dit ongedekte kosten veroorzaakt bij Dyzo.
  3. Dyzo legt een lijst aan van kandidaat getuigen. Dyzo wijst hen op de mogelijkheid om niet herkenbaar in beeld te komen, zodat anonimiteit en getuigenis kunnen samengaan.
  4. Kandidaat-getuigen krijgen af en toe een email waarin de de concrete vraag naar een getuigenis uitgelegd wordt door de journalist/onderzoeker.
  5. Dyzo vraagt de getuigen die zo'n concrete vraag wel zien zitten, de journalist/onderzoeker in kwestie zelf te contacteren om af te toetsen of beide partijen tot een samenwerking kunnen komen met respect van beider belangen.
  6. Aan de journalist of onderzoeker vragen we vòòr publicatie inzage in het artikel én het recht om onjuistheden recht te zetten en de beeldvorming waar nodig bij te sturen.
  7. Tenslotte vragen we ook een vermelding van ons aanbod in het artikel en een kopie van het artikel of onderzoek voor archivering en statistiek.

Klik door als je wil weten waarom we de moeilijke verzoening van gegarandeerde anonimiteit en ruime media-aandacht toch op ons nemen. Er zijn al meer dan 100 artikels gepubliceerd met onze medewerking. Er staan enkele wetenschappelijke studies op stapel en er zijn er al een deel gepubliceerd die zonder medewerking van getuigende ondernemers aan belang zouden inboeten.

Niet elke getuige hoeft in de media te komen. Je kan ook kiezen voor een getuigenis op www.dyzo.be/getuigen , zoals de hieronder gepubliceerde artikels.

Heb je moeilijkheden ondervonden als ondernemer en wil je daarover getuigen ? Geef je contactgegevens online door. Laat ook weten welke moeilijkheden je ondervond, welk soort getuigenis je ziet zitten en waar je wel of niet geholpen werd.

Samenwerken met Dyzo Menulink: