Vrijwilligers gezocht - uitgebreid

Om ondernemers in moeilijkheden een degelijke eerstelijnsopvang te bieden kiest Dyzo bij het werven van nieuwe vrijwilligers bij voorkeur voor ervaren ondernemers of voor professionals die dicht bij het ondernemerschap staan. Zo zorgen we ervoor dat beide gesprekspartners in een hulpverlenend gesprek het eens zijn over wat ondernemen aan inspanningen en resultaatbeleving met zich brengt. Doel is het focussen op het essentiële : motivatie en probleemoplossing.

Onze vrijwilligers gaan voorbereid op pad. Meermaals per jaar richt Dyzo een opleiding voor nieuwe vrijwilligers in. Tweemaal per jaar gaan er 2daagse opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers door. (voor administratieve vrijwilligers is de opleiding beperkt tot een halve dag.) De groei van het aantal vrijwilligers moet steeds gelijke tred houden met het aantal hulpvragers. Soms valt iemand uit of is onbeschikbaar wegens vakantie. We blijven dus constant vrijwilligers werven. We zoeken vooral in vier richtingen.

1. Preventie 80% van de vragen van ondernemers in 2015 gingen over beginnende problemen van liquiditeit. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, zijn op de vrije markt tal van actoren aanwezig, maar het prijskaartje en een zekere schaamte zijn niet zelden belangrijke drempels. Dyzo streeft naar een zo sluitend mogelijke opvang voor alle ondernemers in moeilijkheden. Zelfs nu er in elke provincie minstens één beroepskracht is, is nog onvoldoende talent aanwezig om alles aan te kunnen. Er blijft nood aan vrijwilligers die bekwaam zijn in probleemanalyse, diagnose en ondersteuning van een oplossing die resulteert in de continuïteit van het bedrijf. Boekhouders, accountants, consultants, financieel deskundigen en managers hebben meest kans om deze competenties beroepshalve te ontwikkelen. Een belangrijk aantal vrijwilligers heeft al dit profiel, maar er is nog ruimte voor meer.

2. Herstarten Dyzo bood dank zij Europese en Vlaamse middelen van november 2011 tot en met oktober 2012 kosteloos een intensieve en specifieke oriëntatie voor gefailleerden, gericht op een versnelde herintegratie in het economische weefsel. Nu deze subsidiekraan dicht is, blijft de nood aan deze ondersteuning hoog. Voor sommigen staat er een alternatief gesubsidieerd aanbod open, voor anderen helaas niet. Er is dus ruimte voor invulling van deze werkvorm vanuit vrijwilligerswerk. Vooral ondernemers met ervaring in opleiding, selectie en human resources in het algemeen kunnen ons op dit vlak vooruit helpen.

3. Ondersteuning Moeilijkheden kunnen ondernemers boven het hoofd groeien. Soms is een luisterend oor meer nodig dan een technisch advies. We zoeken dus ook ervaren ondernemers die bekwaam zijn in het actief luisteren, waarderen van de persoon, structureren van de hulpvraag en kwalitatief doorverwijzen.

4. Administratie Een belangrijke groep ondernemers is zeer sterk in de technische of commerciële kant van de zaak, maar zijn kwetsbaar op administratief vlak. Dyzo levert hen uiteraard geen gratis bedienden, maar vrijwilligers kunnen wel helpen bij een beperkt aantal administratieve zaken die van belang zijn om tot een oplossing te komen.

Dyzo krijgt oproepen uit heel Vlaanderen. Het is dan ook wenselijk dat we kunnen rekenen op vrijwillige medewerking met een zo ideaal mogelijke spreiding.

Vandaar deze oproep naar vrijwilligers : stuur ons zo snel mogelijk een curriculum vitae en een motivatiebrief.  Je kan schrijven naar Dyzo, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel. Voor vragen tel 02/21 22 362 of email info@dyzo.be.

Samenwerken met Dyzo Menulink: