Sociale uitsluiting van ondernemers uit de schaduw

Het thema armoede bij ondernemers is na twee jaar economische crisis meer dan ooit actueel. Helaas werd de gedachtenwisseling over dit onderwerp overschaduwd door een gebrek aan hard cijfermateriaal. Dyzo en UNIZO hebben dit herhaaldelijk aangeklaagd bij diverse fora, maar geen enkele officiële instantie kwam in beweging. UNIZO gaf daarom opdracht aan professor Johan Lambrecht van HuBrussel om zijn studie van 2002 te actualiseren en aan te vullen met recente inzichten uit binnen- en buitenland. Het resultaat van dit onderzoek naar armoede bij zelfstandigen is hier nu downloadbaar

Bij onze noorderburen zijn dergelijke studies wel overheidsopdrachten en al jarenlang ingeburgerd. Op het vlak van de wettelijke voorzieningen en de maatschappelijke organisaties die een humanitaire exit uit de zelfstandigheid waarmaken hebben de Nederlanders dan ook voorsprong op de Vlamingen. Hun voorbeeld dwingt respect af. Vlaanderen laat zich niet onbetuigd. Vlaanderen in actie bevat tal van aanzetten. Er is wel nog een lange weg af te leggen. Zie daarvoor deel drie van de studie van HuBrussel.

Belangstellende beleidsmakers kunnen hierover met Dyzo en gelijksoortige actoren van gedachten wisselen, ter voorbereiding van initiatieven in federale en Vlaamse beleidsorganen. Dyzo is bereid contact met bevoorrechte getuigen zoals ondernemers in nood, vaste of vrijwillige medewerkers van Dyzo, voor u te helpen organiseren.
Samenwerken met Dyzo Menulink: