Mecenaat

Steeds meer ondernemingen zetten in op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Ze maken hun klanten duidelijk dat ze oog hebben voor people, planet en profit. Dyzo zet zich bij uitstek in voor ondernemende mensen op beslissende momenten in hun bestaan. Ondernemers zonder koopkracht worden toch discreet, kosteloos en deskundig bediend. Koken kost geld Bedrijven en organisaties die achter de werking van Dyzo staan kunnen dit concreet uitdrukken door zich aan te melden als mecenas.

We bieden drie formules aan zodat uw budgettaire inspanning in evenwicht is met de betrokkenheid bij onze organisatie.

Graag komen we dit ter plaatse toelichten. Mail ons uw kandidatuur als mecenas op info@dyzo.be.

Samenwerken met Dyzo Menulink: