Levert jouw OCMW deskundige bijstand aan ondernemers in nood ?

Klanten van Dyzo die wonen in een gemeente waarvan het OCMW (en/of de gemeente/stad) samenwerkt met Dyzo kunnen rekenen op een optimale lokale dienstverlening. Dyzo komt daar aan huis voor klanten aangebracht door het OCMW. OCMW medewerkers kunnen er rekenen op de uitgebreide ervaring van Dyzo, bijvoorbeeld voor casebespreking en rapporten die elementen en bewijzen leveren voor het sociaal onderzoek. Dyzo verzamelt gegevens, analyseert die, levert adviezen en staat mee in voor de uitvoering van die adviezen. Dyzo kan er desgewenst een lokale zitdag waarnemen. Het OCMW krijgt ook korting op opleidingen op maat en op seminaries ingericht door Dyzo. Dit is de ideale situatie voor ondernemer, OCMW en Dyzo.

Ondernemers in nood die wonen in een gemeente waarvan het OCMW (en/of de gemeente/stad) de problemen van zelfstandigen erkent en haar verantwoordelijkheid opneemt om daar op eigen kracht een kwalitatieve dienstverlening tegenover te zetten hebben ook een goede kans op een oplossing. Voor dergelijk OCMW is de inbreng van Dyzo vooral beperkt tot het leveren van opleiding en het bieden van consulten aan medewerkers. Het voornaamste is dat ondernemers er toch dicht bij huis én goed bediend worden. Zo'n situatie sluit dicht aan bij voormeld ideaal, maar komt niet zo vaak voor.

Helaas wonen nog de meeste zelfstandigen op een plaats waar het OCMW en/of de gemeente totnogtoe geen samenwerkingsovereenkomst afsloot met Dyzo, en die ook geen inspanningen levert om ondernemers in moeilijkheden deskundig op te vangen. Onvermijdelijk zal een ondernemer zich in nood toch tot dergelijk OCMW moeten wenden. Daar bestaat er een belangrijk risico dat de ondernemer niet goed gediend wordt. Dyzo betreurt dit, en zet zich in voor meer lokale samenwerking.

Samenwerken met Dyzo Menulink: