Je komt er uiteindelijk bovenop

Inderdaad heb ik ook positieve dingen meegemaakt.
D [=Dyzo-medewerker] heeft me hier enorm in gesteund. In het begin vlotte dat niet zo goed omdat ik nogal een steenezel was.
Uiteindelijk heb ik zijn goede raad opgevolgd.
Zo ben ik op zijn aanraden naar Brussel gegaan om een vrijstelling van de sociale bijdragen te krijgen.  [Nota van Dyzo : het is belangrijker je formulier A volledig in te vullen en goede bewijzen te leveren dan persoonlijk te verschijnen voor de commissie voor vrijstelling van bijdragen.] Ik stond daar achter met betalingen. Ik heb die vrijstelling gekregen.
Daardoor kon ik naar de mutualiteit voor een uitkering.
Ondertussen leefde ik van een leefloon van het ocmw x.
Daar heb ik ongeveer 5 maanden van geleefd.
Doordat ik die uitkering uiteindelijk kreeg, ook voor de maanden met leefloon, moest ik het ocmw terugbetalen.
Ook de medewerkster van mijn curator steunde me enorm.
Door haar heb ik zelfs nog belastingen  teruggekregen van voor mijn zelfstandige activiteit. Normaal was dat ook aangeslagen.
Na ongeveer een jaar heb ik een verschoonbaarverklaring gekregen. Nu ben ik dus schuldenvrij waardoor ik een nieuw leven kan opbouwen. Iets wat me aardig lukt.
Natuurlijk sta ik nog een paar jaar op een lijst, maar er zijn zeker andere instanties zoals bpost waar je geen nummer bent.
Maar het is vooral Door naar D te luisteren dat ik nu zover sta.
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar waar een wil is, is zeker een weg.
Curators en rechters worden meestal slecht afgeschilderd. Dat is niet altijd waar. Zoals ik al zei was mijn curator zeer menselijk.
Je komt er uiteindelijk bovenop. Maar zonder hulp had het een heel stuk moeilijker geweest.
Daarom ben ik D zo dankbaar!

Samenwerken met Dyzo Menulink: