Iedereen kan iets doen, en het kost niets

Ben je werknemer, ambtenaar of zelfstandige, beleidsmaker of uitvoerder, consument of producent, iedereen hoort wel eens van een faillissement en komt al eens een ondernemer tegen die zijn levenswerk in rook ziet opgaan.

De houding die elk van ons aanneemt tegenover zo'n ondernemer, wiens zaak kapzijsde, is van groot belang. Een opbouwende houding stimuleert, een afbrekende houding remt de kansen van een ondernemer om een nieuw leven op te bouwen.

De meeste gefailleerden zijn ter goeder trouw. 96% van de faillissementen van eenmanszaken worden afgesloten met verschoonbaarheid. Voor vennootschappen bestaat die verschoonbaarheid niet, dus daar weten we minder van. Zodra we over dit laatste meer weten, lees je het hier.

Nochtans leren de interviews met gefailleerden die verschenen in de Vlaamse pers dat er een sociaal stigma rust op gefailleerden : "losers, de nieuwe melaatsen, stinkdieren" zijn termen die in die interviews geciteerd worden. Zo ervaren mensen onmiddellijk na hun faillissement, op een moment dat ze geraakt zijn in hun identiteit, twijfelen aan zichzelf en voor onoverzichtelijke problemen staan, de manier waarop ze door hun omgeving bekeken worden. Er is dus een perceptieprobleem in Vlaanderen ten opzichte van gefailleerden.

De grote afstand tussen de feiten waaruit goede trouw blijkt, en de houding van de publieke opinie, die wantrouwend is, is contraproductief. Iedereen kan dus door een positieve houding tegenover ondernemers wiens zaak mislukte, zonder kosten noch moeite, toch veel verschil maken.

Een houding is meestal gebaseerd op toevallig ontvangen informatie. Deze website spant zich in om feitenmateriaal, opinies en ervaringen te verzamelen. Zo draagt Dyzo bij aan een beter ondernemingsklimaat, waar heel de samenleving mee van geniet.

Samenwerken met Dyzo Menulink: