Het steeds terugkerende probleem (een ervaringsdeskundige en vrijwilliger aan het woord)

NVDR : Een van de vrijwilligers van Dyzo reageerde als volgt op een vraag van het Dyzoteam om positieve getuigenissen te leveren.

Het steeds terugkerende probleem (een ervaringsdeskundige en vrijwilliger aan het woord) Beste Vrienden,

Het steeds terugkerende probleem is er een van bescherming van privacy. Jullie weten dat ik ondertussen al heel veel hulpvragers in naam van Dyzo heb benaderd en er is er niet eentje bij die zich zondermeer bloot zal geven ook al heeft die zich eventueel kunnen herpakken.

Wat is er eigenlijk verkeerd aan de huidige Dyzosite? De site is er in eerste instantie om te informeren aan slachtoffers/hulpvragers. Het zijn de vertrouwelijke persoonlijke contacten die de intrinsieke meerwaarde van Dyzo uitmaken. Luisteren, begrijpen, analyseren en suggereren, ons groeiende aantal zelfontwikkelde tools inzetten. Veel meer zit er echt niet in. Het gaat over de (gefaalde) ondernemer, niet over zijn onderneming!

Ik heb echt wel het gevoel van dat veldwerk goed is en nuttig en dat wij mensen met vaak heel veel stress en dikwijls in paniek toch een goed gevoel kunnen geven met de boodschap dat er na een faillissement nog leven is. Ik heb meestal het zeer positieve gevoel dat wij de schuldvraag met het daaraan verbonden stigma helpen te verzachten/relativeren. Omdat ik er mezelf zo goed bij voel keer op keer, hoe erg soms de specifieke situatie mag zijn, ga ik er weer voor als er een oproep komt. Ik laat de evaluatie van mijn vrijwilligerswerk over aan anderen, doch denk bijna altijd dat ik iets heb kunnen betekenen, beseffende dat niet de boodschapper, maar wel de boodschap belangrijk is.

Wie hieraan twijfelt nodig ik uit om eens mee op huisbezoek te gaan om beter voeling te krijgen met wat er leeft in de ziel van de ondernemers die beroep doen op Dyzo. Deze tekst, recht van mijn hart, mag zonodig integraal gepubliceerd worden met vermelding van mijn persoonlijke gegevens. Laten we in Godsnaam voortdoen zoals we bezig zijn.

van harte, Roger Vermeiren

Samenwerken met Dyzo Menulink: