Het OCMW is er ook voor ondernemers

In elke gemeente vind je een OCMW. Soms werkt de sociale dienst van het OCMW samen met de gemeente in een sociaal huis. In sommige gemeentes vind je daar ook diensten gericht op pensioenen, lokale economie, tewerkstelling, huisvesting, opvoeding,... De tendens in Vlaanderen is een steeds nauwere samenwerking tussen OCMW en gemeente.

De wettelijke opdracht van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (en van het sociaal huis) is zeer ruim. Het komt erop neer dat iedereen die behoeftig is er terecht kan voor hulp.

Dyzo merkt dat heel wat ondernemers met onbeheersbare schulden worstelen of failliet gaan of in armoede verzeilen en zich door iedereen in de steek gelaten voelen.

Weet dat het OCMW (en de gemeente) er ook voor jou is. Hun specialiteit is onder meer : ervoor zorgen dat je aan een vervangingsinkomen geraakt, privé-schulden aanpakken, je recht op ziekteverzekering herstellen. Sommigen zijn ook sterk in huisvesting, tewerkstelling, herscholing, huishoudelijke hulp. Let wel je OCMW  zal heel veel vragen stellen, ook over inkomen en vermogen om je verder te kunnen helpen. Jouw medewerking aan dat sociaal onderzoek is noodzakelijk.

Heel wat Vlaamse OCMW's (en/of gemeente/stad) werken met Dyzo samen. Dyzo spant zich ook in om de medewerkers van de Vlaamse lokale besturen te documenteren, op te leiden en van consult te voorzien over ondernemers, hun moeilijkheden en de meest aangewezen oplossingen voor concrete situaties.

Samenwerken met Dyzo Menulink: