Giften, schenkingen en legaten

Het kosteloze, discrete en deskundige aanbod van Dyzo bereikt duizenden ondernemers in nood. We zouden nog meer kunnen met ruimere middelen. Onze werking is reeds zeer efficiënt omdat ze in belangrijke mate steunt op de vrijwillige inzet van ervaren ondernemers. Niet iedereen kan zich hiervoor vrijmaken.

Vindt u ook dat ondernemers op moeilijke momenten recht hebben op een laagdrempelige menselijke ondersteuning ?

U kan een doorlopende opdracht geven om Dyzo maandelijks bijvoorbeeld 5 euro over te maken. U voelt het niet, maar vele kleintjes maken een groot. Uw bank helpt u zonodig graag verder.

U kan vzw Dyzo ook een schenking overmaken of Dyzo vzw aanduiden als een erfgenaam in uw testament. Uw notaris zal u graag nader informeren over laatstgenoemde mogelijkheden.

U kan uw waardering voor dit werk financieel uitdrukken door een bedrag naar keuze over te schrijven naar :

  • Rekeningnummer : BE10 0000 0000 0404 (Europees rekeningformaat)
  • BIC : BPOTBEB1
  • Rekeninghouder : Koning Boudewijnstichting (garandeert de fiscale aftrekbaarheid)
  • Gestructureerde mededeling : 192/0730/00222 (zeker vermelden)

Giften van minstens 40€ geven recht op een attest voor fiscaal voordeel. Dank zij het fiscale voordeel kost een gift van 40€ u per saldo maar 22€. U kan immers 45% fiscaal recupereren als u minstens 40€ schenkt.

Samenwerken met Dyzo Menulink: