Dyzo zoekt vrijwillige medewerkers - in 't kort

Dyzo biedt kosteloze en discrete ondersteuning aan zelfstandigen in (dreigende) moeilijkheden. Onze vzw heeft hiervoor 9 medewerkers in dienst. Dyzo stuurt in bepaalde gevallen ook vrijwillige medewerkers ter plaatse. In april 2019 rekenen we op 40 inzetbare vrijwilligers, verspreid over heel het Vlaamse gewest.

Profiel van de vrijwilliger Een vrijwillige medewerker van Dyzo biedt een klankbord aan zelfstandigen in moeilijkheden. Hij of zij werkt samen met de zelfstandige in moeilijkheden naar een oplossing toe. Uiteindelijk beslist de ondernemer zelf wat hij/zij daarmee aanvangt.

Types vrijwilligers

  1. Kernvrijwilligers werken hun opdrachten zelfstandig af.
  2. Klassieke vrijwilligers werken steeds samen met een Dyzo-regioverantwoordelijke.
  3. Administratieve vrijwilligers helpen ondernemers bij het scheppen van orde in de administratieve chaos, en voeren een beperkt aantal administratieve opdrachten uit in opdracht van een medewerker van Dyzo..

Essentieel voor een vrijwilliger is:

  • vertrouwd zijn met de ondernemerswereld
  • discreet zijn
  • bereid zijn belangeloze ondersteuning te bieden aan zelfstandigen in moeilijkheden

Dyzo biedt zijn vrijwillige medewerkers:

  • opleiding
  • verzekering
  • onkostenvergoeding
  • inspraak in de werking van de organisatie

Geïnteresseerd? Neem contact op met Dyzo. Indien je ons een motivatiebrief en een beknopt CV bezorgt, nodigen wij je uit voor een verkennend gesprek.

Samenwerken met Dyzo Menulink: