Dyzo werkt samen met Vlaamse lokale besturen

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen het hart van de lokale economie. Elke gemeente heeft er belang bij hen gezond te houden. Het redden van bedrijven vergt gespecialiseerde expertise die niet noodzakelijk lokaal aanwezig is.

Aangezien een deel (14%) van de ondernemers tijdelijk of langdurig niet in staat is om hun gezin te onderhouden met de opbrengst van hun zaak, en het OCMW de wettelijke opdracht heeft om behoeftigen bij te staan, is het onvermijdelijk dat er af en toe zelfstandige ondernemers beroep doen op hun OCMW of sociaal huis.

De meerderheid van de Vlaamse gemeenten kennen dit gegeven. Sommigen zijn op eigen kracht in staat een aangepaste dienstverlening voor actieve en gewezen ondernemers aan te bieden. De overgrote meerderheid is daar nog niet helemaal klaar voor. Om dit leerproces te ondersteunen ontwikkelde Dyzo in 2014 een handleiding voor medewerkers van OCMW's in opdracht van de POD maatschappelijke integratie. Download hier de handleiding uitgegeven door de POD over de dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden vanuit het OCMW.

Daar bovenop contacteerde Efrem, voorganger van Dyzo, alle Vlaamse OCMWs en sloot waar mogelijk een samenwerkingsovereenkomst. Dyzo heeft deze praktijk vanaf 2014 overgenomen en uitgebreid naar de gemeenten omdat enkel een breed gespannen netwerk voldoende ondernemers in moeilijkheden kan bereiken. De overeenkomsten leveren Dyzo ook noodzakelijke inkomsten op die toelaten een kwalitatieve dienstverlening te handhaven.

Mogelijke vormen van samenwerking:

  • Er is geen overeenkomst afgesloten.  Dyzo geeft advies aan medewerkers van OCMW of stad/gemeente (telefonisch en per mail). Maar het zwaartepunt van de hulpverlening, met name de gegevensinzameling en de uitvoering van de consulten, ligt bij die medewerkers en Dyzo gaat ook niet ter plaatse. De Dyzo-ondersteuning op afstand aan de gemeente blijft wel kosteloos. Deze optie veronderstelt een belangrijke mate van voorkennis van de gemeente.
  • Er is een occasionele samenwerking met Dyzo telkens als het nodig is. Dyzo begeleidt in complexe dossiers ter plaatse. Dit omvat naargelang de fase waarin de ondernemer zich bevindt, een. ondernemingsscan & adviezen door een multidisciplinair team (jurist, boekhouder en ondernemer) of een sociaal vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW met een schriftelijk rapport als eindresultaat. Dit kost 250,00 EUR alles inbegrepen bv. huisbezoek (meerdere waar nodig), verplaatsingen adviseur, adviezen multidisciplinair team, schriftelijk rapport overleg ter plaatse met medewerkers van de gemeente.
  • Er is een globale overeenkomst. De kostprijs hiervan wordt bepaald in functie van de bevolkingsgrootte2 van de gemeente en is alles inbegrepen, onafhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid van de dossiers.

    Bijkomende optie: een maandelijkse zitdag (12 zitdagen per jaar).

 

 

   
   
   
   
   
Samenwerken met Dyzo Menulink: