De grenzen van het ondernemerschap onderzocht

Heel wat ondernemers doen beroep op Dyzo voor hun eigen problemen. We herkennen gemeenschappelijke elementen in die massa vragen. We merken ook dat niet alle problemen oplosbaar zijn met de momenteel beschikbare middelen. Soms zijn andere of nieuwe wettelijke voorzieningen of solidair ingezamelde middelen noodzakelijk. De overheid ziet zich constant geconfronteerd met massa's behartigenswaardige vragen van uiteenlopende groepen. Om een degelijk, doelgericht beleid uit te bouwen waar ondernemers in moeilijkheden iets aan hebben, moeten een aantal feiten zo objectief mogelijk vastgesteld worden. Pas als dat gebeurd is, verhoogt de kans dat het beleid actie ten gunste van onze doelgroep onderneemt en zaken die muurvast lijken, toch in beweging komen.

Deze rubriek heeft aandacht voor dergelijke onderzoeken en nodigt uit hieraan mee te werken.

Samenwerken met Dyzo Menulink: