Dank zij een persartikel

Dankzij een korte verwijzing in een persartikel kwam ik op de goed gedocumenteerde website van Dyzo. Met duidelijke teksten kon ik snel een beeld vormen van wat mijn opties waren. Bovendien kan je ook direct doorklikken naar andere informatiekanalen. Dit alles in mijn zoektocht naar een uitweg voor de zeer penibele financiële situatie van mijn bedrijf.

De duidelijke taal in verband met de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (wco), heeft er mij, na enige tijd, toe gebracht om ook zo’n procedure te starten. In de tussentijd had ik al beroep kunnen doen op een vrijwilliger van Dyzo die mij hielp om de meest dringende strategische beslissingen te nemen. Dyzo heeft mij ook geholpen om een geschikte advocaat te vinden die niet enkel bedreven is in de juridische aspecten van een WCO maar ook een betaalbaar honorarium vraagt. Na de goedkeuring van de WCO heb ik andere adviseurs ingeschakeld om mij te begeleiden in de reconversie van mijn bedrijf. Deze reconversie is nu volop in uitvoering.

Kortom, Dyzo heeft letterlijk enkele schakels geleverd om de overgang te bewerkstelligen van probleembedrijf naar bedrijf in herstel.

Samenwerken met Dyzo Menulink: