AVVO krijgt broertjes en zusjes

Ondernemers hebben voortdurend met moeilijkheden te maken. De meeste lossen ze zelf op. Zo bouwen ze een pak ervaring op. De ene ondernemer is sterk in administratie, de andere in verkopen, nog een andere in financiën, onderhandelen, een goed product maken, leveren en plaatsen enzovoort.

Probleem is dat ondernemers af en toe te maken krijgen met iets wat ze zelf niet meester kunnen. Goede raad is duur, en als je niet (meer) kan betalen sta je er alleen voor...

Omdat 10 ondernemers meer kunnen dan één alleen, organiseerde Dyzo van februari 2014 tot september 2015 een aangepaste werkvorm : AVVO. Dat staat voor "Advies Van en Voor Ondernemers". (De vroegere naam "anonieme ondernemers" is in 2015 vervangen door de naam AVVO om beter aan te geven waar het over gaat.) Lees meer in de AVVO-folder.

Einde van AVVO : september 2015. Bij gebrek aan werkingsmiddelen heeft Dyzo dit nochtans succesvolle initiatief moeten afbreken. We danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het is mooi geweest, maar helaas was er geen andere keuze mogelijk.

Begin van andere initiatieven.

  • In de loop van 2016 kreeg Vlaanderen te maken met zelfhulp voor ondernemers in moeilijkheden in een andere vorm : de FuckUpNights. Hier ligt het accent vooral op het doorbreken van de stilte rond mislukken.
  • Een ander initiatief is de sensibiliseringscampagne van de Vlaamse overheid, 'failing forward'. Dat valt wel niet onder zelfhulp in de strikte betekenis van het woord, maar toont wel aan dat ondernemers niet meer alleen staan met hun moeilijkheden en er uit meerdere hoeken aan diezelfde kar wordt getrokken.
Samenwerken met Dyzo Menulink: