Vrijwilligerswerk

Gezocht: vrijwilligers

 Vzw Dyzo al 22 jaar op de bres voor ondernemers

Zelfs bij een gunstige conjunctuur blijft ondernemen risico’s nemen.

Een ondernemer in woelig water staat er vaak alleen voor. Wat begrip en kennis van zaken kan dan een wereld van verschil maken.

Dyzo zoekt vrijwillige medewerkers - in 't kort

Dyzo biedt kosteloze en discrete ondersteuning aan zelfstandigen in (dreigende) moeilijkheden. Onze vzw heeft hiervoor 9 medewerkers in dienst.

Vrijwilligers gezocht - uitgebreid

Om ondernemers in moeilijkheden een degelijke eerstelijnsopvang te bieden kiest Dyzo bij het werven van nieuwe vrijwilligers bij voorkeur voor ervaren ondernemers of voor professionals die dicht bij het ondernemerschap staan. Zo zorgen we ervoor dat beide gesprekspartners in een hulpverlenend ges

Hoe ziet het engagement van de vrijwilliger er uit?

De vrijwilliger van de eerste lijn zal vooral goed luisteren naar de klant en zeer discreet omgaan met die informatie. Pas dan zal hij/zij werk maken van concrete stappen naar een oplossing. Als je voldoet aan volgende kenmerken ben je wellicht de persoon die we zoeken :

Wat drijft een vrijwilliger van Dyzo?

Niet-economische motieven versterken de Vlaamse economie. Vrijwilligers zijn een essentiële sleutel in dit gebeuren. Zij zijn gedreven door uiteenlopende motieven, en tonen aan dat ook in de ondernemerswereld niet alles rond centen draait.

Pagina's