Getuigen

Wil je getuigen over je eigen situatie ?

Er is behoorlijk wat belangstelling van de media voor de risico's van het ondernemen. Het ene medium heeft wat meer aandacht voor de statistische kant van de zaak, het andere belicht vooral de ervaring van de moeilijkheden en de weerslag ervan op het gezin.

huilen van geluk

De faillissementswet is vanaf 1/5/18 grondig gewijzigd. Hierna volgt een getuigenis over de toepassing van die nieuwe wet. De getuigenis komt van een adviseur van Dyzo, die zelf ondervonden heeft hoe het er vroeger bij het eerste bezoek van een curator aan een gefailleerde aan toe ging.

Het is fantastisch

Op 22/5/19 kreeg Dyzo per email volgend compliment van een professional uit de gezondheidszorg : "Wat een geluk dat er mensen zijn zoals U en er een dienst DYZO bestaat.

Goud waard

Citaat uit een email van een ondernemer gericht aan Dyzo vzw : "heel erg bedankt voor de steun van jullie diensten. Jullie zijn goud waard!!! "

In 1 mail meer informatie dan in 10 mails van anderen

Dyzo gaf aan een werkonbekwame ondernemer advies over een reeks van prangende kwesties zoals het stopzetten van de zaak, de te verwachten duur van een erkenning door de medisch adviseur en het verminderen van gezondheidskosten.

Pagina's