Raad van advies

Dyzo installeerde eind 2014 een Raad van Advies.  Het doel van de Raad van Advies is om als klankbord en inspiratiebron te fungeren bij de kwalitatieve uitbouw van Dyzo en het maken van strategische keuzes door Dyzo.  De Raad van Advies staat dan ook in nauw overleg met de Raad van Bestuur en de directeur van Dyzo. De Raad van Advies komt drie keer per jaar bijeen. De Raad van advies bestaat uit:

 • Pieter Geens, jurist en coördinator OCMW Heist-op-den-Berg, docent Vlaams centrum Schuldenlast

 • Ruth De Vreese, docent en onderzoeker HoGent

 • Ghislain De Naeyer: Senior Consultants Vlaanderen (SCV).

 • Karel Van den Eynde: directeur organisatie, innovatie en kwaliteit van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

 • Philip Oosterlinck: bedrijfsleider (consultant), ervaringsdeskundige (gefailleerde met familiebedrijf), vrijwillig medewerker bij Dyzo

 • Chris Dauw:  externe consultant bij de Vlaamse kredietbemiddelaar

 • Nathalie Debast: stafmedewerker VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en gemeentes), vooral bezig met sociaal beleid en armoede

 • Melissa Vanmeenen, Professor UA, doceert insolventierecht en maakte proefschrift over handelsonderzoek 

 • Dries Storme, directeur kenniscentrum van gerechtsdeurwaarders (SAM-TES)

 • Veerle De Maesschalck: stafmedewerker algemeen beheerscomite van RSVZ, gewezen onderzoeker Centrum voor Sociaal Beleid in Antwerpen

 •  Johan Billiet: advocaat aan Nederlandstalige balie Brussel, plaatsvervangend rechter, curator, docent arbitrage (VUB), erkend bemiddelaar

 • Toon Lysens : 19 jaar curator en rechter-commissaris,  daarna 20 jaar magistraat (voorzitter rechtbank van koophandel te Tongeren), heden erevoorzitter

 • Paulette Vercauteren: rechter in handelszaken (Rechtbank van Koophandel te Antwerpen) en voorzitter Unie van de Rechters in Handelszaken België

 • Xavier Schraepen, ondervoorzitter BIBF, zaakvoerder van boekhoudkantoor in regio Tienen

 • Halina Bletek: coördinator project “Ondernemershorizon” van Unizo