Project syntra 2017

Syntra Vlaanderen schreef een publieke projectoproep uit voor het bevorderen van de ondersteuning aan Vlaamse ondernemers in moeilijkheden.

Dyzo haalde deze call binnen met een project waarbij een aantal intermediaire groepen bevraagd werden op hun bereidheid om ondernemers in moeilijkheden bij te staan en welke ondersteuning daarbij welkom zou zijn.

Daaruit bleek dat vooral vanwege de Vlaamse OCMW's een behoefte leeft om steun te krijgen bij de begeleiding en hulpverlening aan ondernemers in moeilijkheden.

Tengevolge daarvan loopt momenteel een reeks opleidingen van 4 uur waarin telkens minstens 20 medewerkers van verschillende OCMW's leren hoe ze ondernemers beter kunnen helpen.

Dit project startte in 2016 en loopt ten einde in 2017.