Wurgcontracten - gedragscode horeca

De horecasector, de brouwerijen en de drankenhandelaars gaan tegen november 2015 een gedragscode uitwerken die een einde moet maken aan de zogeheten "wurgcontracten". Dergelijke contracten zadelen uitbaters op met verregaande verplichtingen ten aanzien van brouwers of drankenhandelaars. Heel wat café-uitbaters huren hun café van de brouwerij of van een drankenhandelaar via een zogenaamd brouwerijcontract. Dat brengt in vele gevallen zware verplichtingen met zich mee: veel uitbaters moeten een bepaald volume bier afnemen en mogen geen bier van concurrerende brouwerijen aanbieden. Vaak betalen ze bovendien voor hun bier meer dan in de winkel. Zelfstandigen- en horecaorganisaties trokken al langer aan de alarmbel. De ministers Peeter en Borsus organiseerden de voorbije weken overleg. Woensdag 1/7/15 ondertekenden alle betrokkenen een intentieverklaring om een gedragscode uit te werken. Die zal focussen op informatieverstrekking vóór het afsluiten van contracten en op evenwichtige contractvoorwaarden tussen de horeca-uitbater en de brouwer en/of drankenhandelaar. De gedragscode zou begin 2016 van kracht worden en moet "een gezond en evenwichtig partnerschap" bekomen.

Preventie Menulink: