Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beschermt je persoonlijk patrimonium, maar niet onvoorwaardelijk

Voor een onderscheid tussen vennootschapvormen met of zonder beperking van de aansprakelijkheid, klik hier.

In bepaalde gevallen zal een vennoot toch uit eigen zak moeten betalen als zijn vennootschap - mèt beperkte aansprakelijkheid - in slechte papieren geraakt. Hierna volgen enkele courante gevallen en de bijhorende tips voor ondernemingen die goed draaien.

Als de aandelen niet volstort zijn. Bij de oprichting van een BVBA bijvoorbeeld moet er 18.550€ aan aandelen onderschreven worden, maar daarvan moet maar 6.200€ (of 12.400€ bij een eenpersoonsBVBA) volstort worden. Het is een goed idee die volstorting te regelen terwijl het goed gaat in je zaak. Het kan bij eenvoudige overschrijving, maar vermeld wel uitdrukkelijk dat het over "volstorting kapitaal" gaat.  Je kan in schijven volstorten. De vennootschap kan daar onmiddellijk mee beginnen werken, en eventueel het kaskrediet verminderen en zo besparen op intresten. De volstorting is ook vermeld in de jaarrekening, dus iedereen kan dat nakijken. De vennootschap wint door volstorting ook aan kredietwaardigheid bij banken en leveranciers. Andere voordelen zijn de ruimere mogelijkheid om dividend op te nemen, intresten te vorderen op een lening aan je eigen vennootschap, en een hogere notionele intrestaftrek.

De rekeningcourant tussen aandeelhouder en vennootschap kan aangeven dat de vennoot nog een schuld heeft aan zijn vennootschap of dat de vennoot nog geld moet krijgen van zijn vennootschap. Het is goed beheer van je middelen om zo weinig mogelijk schuld op te bouwen tegenover je eigen vennootschap terwijl het goed gaat, want als het misloopt met de vennootschap, moet je die schuld zeker nog uit eigen zak betalen. Trouwens, als je geld leent van je vennootschap, zal de fiscus fictieve intresten toevoegen aan je persoonlijk inkomen, dus heb je er ook onmiddellijk voordeel bij deze piste te mijden.

Je vennootschap kan behoefte hebben aan een lening. Banken lenen niet zonder waarborg, en niet zo zelden eisen ze dat je een persoonlijke borgstelling tekent voor een lening aan je vennootschap. Probeer ook andere wegen voor het bekomen van een waarborg, want als het misloopt met de vennootschap zit je wel nog met die borg die uit eigen zak moet betaald worden. Je kan ook een waarborg bekomen via de Vlaamse waarborgregeling.


Interessante financieringsproducten + fiscale investeringsstimuli

De toegang tot kapitaal was voor KMO's altijd al de grootste hinderpaal om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Maar met de huidige financiële toestand wordt de situatie extra nijpend voor heel wat ondernemers. Daarom is het nu des te belangrijker dat je de weg kent naar de reeks bestaande (overheids)instrumenten om toch aan de nodige middelen te geraken voor je bedrijfswerking.

Sedert 1/7/14 nam het participatiefonds Vlaanderen de bevoegdheden van het federale participatiefonds over. Op hun site vind je meer over hun financiële producten zoals :

  • De startlening (voor starters die even niet aan het werk zijn)
  • Starteo (voor wie minder dan 4 jaar ondernemend bezig is)
  • Optimeo. (als je je activiteiten wil uitbreiden)
  • BA+ (business angels plus, als je voor een strategische stap staat)
  • Waarborgen (als je bank zich extra wil indekken vooraleer je iets te lenen.)

 

Laatste aanpassing: 1/7/2014

Preventie Menulink: