Tips voor gevorderde starters

Stem de duur van je financiering steeds af op de duur van je investering:
Investeringen op lange termijn worden best gefinancierd met permanente middelen (=eigen middelen + vreemd vermogen op lange termijn). Voor investeringen op korte termijn ga je best leningen met een kortere looptijd aan.
 
Zorg voor een positief netto-bedrijfskapitaal:
Het vreemd vermogen op korte termijn moet volledig terugbetaald kunnen worden met de vlotte activa. M.a.w.: voorraden, klantenvorderingen en beschikbaar geld samen moeten groter zijn dan de schulden die op korte termijn vervallen.
 
Zorg ervoor dat je over voldoende eigen middelen beschikt :
Het eigen vermogen vormt de meest permanente financieringsvorm voor een bedrijf. Het biedt je onderneming enige financiële ademruimte bij tegenvallende resultaten. Voldoende eigen vermogen is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om kredieten te bekomen. De bereidheid van de financiële instellingen om leningen toe te staan, hangt ondermeer af van de verhouding van het eigen vermogen ten overstaan van het vreemd vermogen.
 
Focus op 1 segment
Veel starters maken de fout om zich op lange termijn op verschillende segmenten van de markt te richten. Het is beter om je op 1 bepaald segment te focussen en hier je activiteiten rond uit te bouwen. Op deze manier creëer je toegevoegde waarde voor je doelgroep en komt jouw naam als eerste voor als ze op zoek gaan naar een product of dienst.
Hou ook in het achterhoofd dat specialisatie niet van vandaag op morgen gebeurt maar een geleidelijk proces is. Je hebt immers de tijd nodig om voeling met de markt en je klanten te creëren!
 
Zorg voor een goede relatie met je kredietinstelling
Ondernemers met een krediet bij de bank worden door diezelfde bank scherp in de gaten gehouden. Staan er te weinig inkomsten tegenover de uitgaven, dan trekt de bank aan de bel. Op zo’n moment kan de bank van advies dienen of doorverwijzen naar een geschikte adviseur. Als de bank het krediet opzegt, is het eigenlijk al te laat. De ondernemer kan dan zijn personeel niet meer betalen, geen inkopen meer doen en geen premies meer afdragen. Op zo’n moment is er van ondernemen geen sprake meer.
 
 Reserveer een deel van je inkomsten
De Belastingdienst is ook een beruchte inleider van een faillissement. Ondernemers vergeten een deel van hun inkomsten te reserveren voor belastingafdracht of realiseren zich pas te laat hoe hoog de aanslag eigenlijk is. Met de fiscus valt niet te sollen: belastingschuld moet gewoon worden betaald. Wie een belastingschuld laat liggen, krijgt vroeg of laat te maken met de deurwaarder die beslag legt op goederen van de onderneming.
Preventie Menulink: