Sociaalrechterlijke problemen beste indicator van toestand onderneming

Het handelsinformatiebedrijf Graydon en de Unie van Rechters in Handelszaken hebben een onderzoek gedaan naar de gezondheid van de ondernemingen in België. Ze gebruikten daartoe 13 parameters (of ‘knipperlichten’), gaande van boekhoudkundige ratio’s tot objectieve gegevens zoals dagvaardingen door de RSZ, het niet publiceren van jaarrekeningen,…

Bijna twee derde van de Belgische bedrijven scoorde in 2007 op geen enkele van de parameters slecht. 36,25% van de ondernemingen daarentegen had één of meer knipperlichten branden. In 2006 was dat nog 38,06% en in 2005 39,4%. Hoewel er in absolute termen meer en meer ondernemingen in slechte papieren zijn (doordat er meer en meer ondernemingen bijkomen), is er in relatieve termen dus een daling van het aantal ondernemingen in moeilijkheden.

Kortrijk, Ieper en Dendermonde tellen als arrondissement relatief gezien het minst ondernemingen in moeilijkheden. Brussel (met 41,82%), Antwerpen en Nijvel scoren het slechtst. De Antwerpse handelsrechtbank bleek in 2007 en 2006 de strengste rechtbank van Vlaanderen voor faillietverklaringen. Op regionaal niveau zijn Waalse handelsrechtbanken nog steeds strenger dan Vlaamse. Er zijn in Wallonië procentueel gezien meer ondernemingen in moeilijkheden, maar ze worden dus niet lakser behandeld dan in Vlaanderen.
 
Opvallend is dat signalen op basis van de klassieke jaarrekeninganalyse belang verliezen: het sterkste knipperlicht van een onderneming blijkt haar ‘sociale score’. Daar wordt er o.a. gekeken naar het aantal dagvaardingen van de RSZ, het sociaal verzekeringsfonds en het fonds bestaanszekerheid; elementen uit de sociale balans;… Ondernemingen die hun sociaalrechterlijke verplichtingen niet nakomen zitten dus meestal in een gevarenzone. In 2007 ging ruim één op de drie bedrijven met een alarmerende sociale score over de kop.
 
Bron:   De Tijd 31/05/2008
Preventie Menulink: