Mijn leverancier gaat failliet

Als jouw leverancier failliet gaat, wat zijn voor jouw onderneming de gevolgen ? Hoe weet je of je leverancier failliet is verklaardt? Wat moet je boekhouder dan doen? Kan je dan btw recupereren?

Is er een faillissement ? Leveranciers die niet reageren op e-mails en telefoontjes zijn een teken aan de wand. Er is een simpele manier om zeker te zijn of je leverancier wel of niet failliet is. Zoek hem op in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Public Search). Er is een kans dat de curator in het faillissement van je leverancier je verwittigt. Dat hangt af van de kwaliteit van zijn administratie.

Geraak je nog aan je bestelling? De curator moet jou nog te leveren goederen vinden en zeker zijn dat jij ze besteld hebt, Die kans is dus klein. De curator werkt niet in opdracht van de klanten van de gefailleerde. Hij of zij zoekt naar middelen om de schuldeisers te betalen. Soms is er een kandidaat-overnemer waardoor de curator de gefailleerde onderneming nog korte tijd draaiend houdt.

Voorschot betaald? Eens je weet dat je op je bestelling niet meer kunt rekenen, blijft de vraag of je een al betaald voorschot kunt terugvorderen. Daarvoor heb je maar één jaar te rekenen vanaf het faillissements vonnis. De enige manier is je eis indienen op de website: www.regsol.be. De bevoorrechte schuldeiser komen bij de uitdeling van de middelen (bij afsluiting van het faillissement) eerst aan de beurt. Gewone schuldeisers, zoals de klanten van de gefailleerde, hebben weinig kans iets te ontvangen. Tip! Betaal dus geen te hoge voorschotten.

Contractuele schadevergoeding? Je kan met je leverancier op papier overeenkomen dat je een schadevergoeding krijgt als een levering te laat of helemaal niet komt. Ook voor zo'n schadevergoeding moet je een schuldvordering indienen op www.regsol.be .

Minder belastingen betalen! Als het indienen van een schuldvordering toch weinig kans geeft op wat geld, waarom zou je het dan doen ? De belastingen zijn de voornaamste reden om zo'n vordering in te dienen. Enkel wie een vordering indiende zal van de curator een bewijs krijgen van het bedrag dat verloren gaat door het faillissement. Met dat bewijs kan je :

  1. een bedrijfsverlies boeken en zo minder vennootschaps- of personenbelasting betalen.
  2. het reeds betaalde btw-bedrag terugkrijgen.

Lees ook : Mijn klant gaat failliet

Preventie Menulink: