Mijn klant gaat failliet

Als je klant gaat failliet gaat :

  1. Kan je jouw geleverde goederen terugnemen ?

  2. Hoe voorkom je dat je belastingen betaalt op geld dat je niet zult krijgen ?

  3. Hoe krijg je ten onrechte betaalde btw terug?

Het probleem ontstaat als je goederen of diensten leverde aan een klant die failliet gaat voordat je betaald bent.

Je moet dan je schuldvordering elektronisch ingeven. Je hebt daarvoor 30 dagen na de datum van het faillissement. Dat kan enkel op website: www.regsol.be. Hou je betaalkaart bij de hand, dit is niet gratis. De curator kan je inlichten over het faillissement van je klant, maar het is beter om bij twijfel onmiddellijk zelf je klant op te zoeken op de KBO en zonodig een schuldvordering in te dienen.

Eén jaar na de datum van het faillissement is het echt te laat voor die indiening. Wachten is nooit veilig, sommige faillissementen zijn al afgesloten na 3 maanden.

Kun je erop rekenen dat je van de curator je geld zult krijgen ? De curator verkoopt de goederen van de gefailleerde om de schulden te betalen. Meestal brengt dat niet genoeg op om alle schuldeisers te betalen. De opbrengst gaat eerst naar de bevoorrechte schuldeisers zoals de bank, de werknemers, de RSZ en de fiscus. De leveranciers, in vaktermen ‘de gewone of ( chirografaire ) schuldeisers’, krijgen meestal weinig of niets

Voorkom problemen met ‘eigendomsvoorbehoud’. Al bij de verkoop van je goederen kan je een bescherming inbouwen tegen het faillissement van jouw koper. Je moet namelijk zorgen voor een clausule van eigendomsvoorbehoud. Die moet bij levering al vermeld zijn in jouw factuurvoorwaarden en/of in de betreffende leveringsbon.

Dank zij dat voorbehoud heb je het recht om je geleverde goederen terug op te halen, als je klant failliet gaat en zijn factuur is nog onbetaald.

Zonder schriftelijk bewijs kan de curator jouw eigendomsrecht betwisten omdat jouw eis niet ‘tegenstelbaar’ is. Verkoopt de curator deze goederen toch, dan kan je jouw eigendomsrecht laten vergoeden als de bevoegde rechtbank je gelijk geeft.

Als je geen goederen, maar diensten geleverd hebt werkt die clausule van eigendomsvoorbehoud niet.

Fiscaal attest. Wat is het belang van het indienen van een schuldvordering als je toch je geld niet krijgt ?

Het bedrag van onbetaalde facturen wordt geboekt en verhoogt zo jouw omzet. Op een deel van je omzet moet je belastingen betalen. Je kan vermijden dat je ten onrechte belastingen betaalt op die facturen. Dyzo raadt  aan nog tijdens de faillissementsprocedure een fiscaal attest vragen aan de curator. Dat is het enige bewijs dat de belastingsdienst aanvaardt.

Btw recupereren? De btw-administratie aanvaardt een kopie van het vonnis van faillietverklaring of van jouw aangifte van schuldvordering als bewijs. Met zo’n bewijs kan je BTW recupereren op je uitgeschreven maar nooit betaalde facturen.

Met een fiscaal attest van de curator kan je ook je voordeel doen als je belastingcontrole krijgt.

Lees ook : MIjn leverancier gaat failliet

Preventie Menulink: