Kijk uit voor valse bestuurders van je vennootschap

Sedert juli 2015 komen gevallen aan het licht van bestuurders die zich valselijk laten benoemen bij vennootschappen. De benoemingsprocedure wordt niet gecontroleerd op het akkoord van de bestaande bestuurders als er een nieuwe bestuurder met financiële volmachten toegevoegd wordt. Die valse bestuurder kan vervolgens bij bank of leasingmaatschappij zijn volmacht incasseren en snel weer verdwijnen, meestal naar het buitenland. Vooral kleine vennootschappen zijn het slachtoffer.

Je kan dit voorkomen door goede afspraken te maken met je bank, maar dat helpt niet tegen alle leasingmogelijkheden. Je moet dus ook regelmatig het staatsblad controleren. Dat kan gratis online. (Klik op de link naar het Belgisch staatsblad onderaan het scherm met venootschapgegevens op de KBO.)

Dyzo hoopt dat er snel een eenvoudige oplossing komt van de overheid.

Preventie Menulink: