Gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’

De verzekering ‘gewaarborgd wonen’ biedt garanties om uw hypotheek verder te kunnen afbetalen ingeval van ziekte of indien u uw job verliest. Dit voor werknemers die nvrijwillig werkloos worden en zelfstandigen die onvrijwillig hun zelfstandige activiteiten moeten stopzetten en een overbruggingsrecht genieten of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.
Daarmee helpt de Vlaamse overheid u dus uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

De verzekering is gratis. Er moet geen premie voor betaald worden. De verzekering loopt gedurende 10 jaar. De 1e 3 maanden is een wachttijd. De tegemoetkoming loopt gedurende maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 600 euro per maand. Dit wordt uitbetaald aan de bank

Opgelet : de maatregel geldt enkel voor mensen die in het Vlaamse Gewest wonen, Vlaamse Brusselaars vallen dus uit de boot. Alle informatie is te vinden op website van wonen Vlaanderen.

 
Preventie Menulink: