Een adviesraad verruimt je blik op een steeds wijzigende wereld

Goed bestuur maak je niet alleen. Familiale kleine en middelgrote ondernemingen hebben een raad van bestuur waar de familie die geïnvesteerd heeft in het bedrijf en die er ook dagelijks in werkt in vertegenwoordigd is. De wereld rond het bedrijf evolueert evenwel sterk en "de manier waarop we het altijd gedaan hebben" is niet de manier die steeds de beste garanties biedt op een succesvolle toekomst. Dus dringt een kritische, maar ook deskundige en loyale blik op het functioneren van het bedrijf zich op. Die vind je meestal bij mensen van buiten je eigen bedrijf. Die kun je inhuren per project, maar je kan er ook een permanent klankbord van maken. Een raad van advies beantwoordt aan die behoefte, zonder de formaliteiten die de werking van een raad van bestuur met zich brengt erbij te nemen. De formule sluit best aan bij de noden van ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

Klankbord Het voordeel van een raad van advies is dat de ondernemer over een klankbord beschikt. Zo'n raad is meer bezig met de langetermijnvisie en de strategie van de onderneming en verbetert de transparantie van de besluitvorming. Je mag er ook een beter evenwicht tussen de belangen van de familie en van het bedrijf van verwachten.
 
Leden De raad van advies bestaat uit interne en externe leden. De bedrijfsleider en de voornaamste aandeelhouders vormen de vaste kern van de raad van advies. Als dit nuttig blijkt kunnen ook de verantwoordelijke medewerkers en de kandidaat-opvolgers mee aan de vergadertafel. Zij zijn de interne leden.
De externe leden van de raad van advies zijn adviseurs. Ze zijn geen managers van het bedrijf in kwestie en ook geen controlerende aandeelhouders. Ze zijn best met zijn tweeën en uiteraad open voor het delen van hun ervaring en inzichten. In de raad evalueren ze het beleid en sturen zonodig bij.  Een externe adviseur moet onafhankelijk zijn en dus in principe geen externe opdrachten van de onderneming aanvaarden of belangen hebben in een concurrerend bedrijf. Komt er toch een belangenconflict dan moet hij dat aan de raad laten weten. Volgens de code Buysse II komt de raad van advies best viermaal per jaar samen.

 

Preventie Menulink: